سیمکارت تلفن همراه ممکن است به دلیل بدهی قطع یا یک‌طرفه شود. این مشکل معمولی برای مشترکانی است که اخطار پرداخت قبوض را نادیده می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امروزه تصور زندگی بدون تلفن همراه برای بسیاری از مردم ناممکن است. ولی وابستگی تام و تمام به تلفن همراه مشکلی را برای شهروندان به وجود می آورد. از جمله اینکه در زمان قطع سیمکارت به دلایلی مانند بدهی، ارتباطات و حتی کسب و کار برخی از مردم به شدت آسیب می بیند.
در این رابطه مخاطبی مشکل خود را اینطور در سرویس مشکلات مردم طرح کرده: مشکلی که اکثر مشترکین دایمی همراه اول با آن مواجه هستند این است که با پرداخت نکردن حتی یک قبض بیست هزار تومنی خط یکطرفه می شود. که در برخی موارد موجب ضرر و زیان هنگفتی برای مشترکین می شود. این در حالی است که چند وقت پیش یکی از مسئولین وزارت ارتباطات اظهار کرد که اپراتورها حق قطع کردن خطهای با بدهی کمتر از ودیعه پرداخت شده هنگام خرید سیم کارت ندارند.این یکی ازتخلفات محرز اپراتورها است.

قوانین قطع کردن تلفن به خاطر بدهی
برای پاسخ به این مشکل نگاهی به مصوبات دولتی در این رابطه می اندازیم:
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 166 سل 1392 خود پیشنهاد "دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی)" بررسی و مفاد آن را تصویب کرد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این گونه اعلام کرده است که دستورالعمل حاضر در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکین و حفظ حقوق آنان و به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد ارائه‌کنندگان خدمات مذکور با مشترکین بدهکار و وصول به موقع مطالبات آنان تدوین شده است.
بر اساس اعلام این سازمان طول مدت زمان صورتحساب گیری و صدور صورتحساب که حسب نظر دارندگان پروانه تعیین می شود نباید کمتر از دو ماه باشد.
همچنین آگاه کردن مشترک از وضعیت بدهی وی با درج در صورتحساب صادره و با استفاده از روش‌های ارتباط تلفنی و یا ارسال پیامک یا استفاده از سایر روش‌های ارتباطی مانند ارسال نامه الکترونیک از جمله مواردی است که اپراتورهای تلفن همراه ملزم به رعایت آن هستند.
مهلت پرداخت قبض‌ها نیز نباید کمتر از 15 روز از تاریخ صدور صورتحساب باشد.
اما حد نصاب کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی) که به شرح مندرج در جدول ذیل است:


نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکین بدهکار
بر اساس قوانین اعلام شده اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 24 ساعت برای پرداخت اقدام کند. در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، براساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.
همچنین اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت دارای مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 72 ساعت جهت پرداخت اقدام کند. در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، بر اساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار اقدام کند.
نکته دیگر آن که در خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت، چنانچه مشترک با هر میزان مبلغ کارکرد نسبت به پرداخت صورتحساب دوره دوم خود تا پایان مهلت پرداخت مقرر در صورتحساب اقدام نکند، دارنده پروانه می‌تواند براساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.

قطع خط تلفن مشترک بدهکار
اما هرگاه مشترک بر اساس این دستورالعمل مشمول قطع خط تلفن به دلیل بدهکاری شود، به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
پس از سپری شدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یک طرفه کند.
درصورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر، دارنده پروانه ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی شش ماهه با موضوع "تخلیه خط تلفن"، می‌تواند نسبت به قطع خط تلفن وی به-طور کامل (دو طرفه) اقدام کند.
در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر، دارنده پروانه مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز است.
تبصره1: در صورتیکه خط تلفن به دلیل رند بودن شماره، از طریق مزایده و با پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه های مجاز، به مشترک واگذار شده باشد، دارنده پروانه موظف است به مدت حداقل دو سال علاوه بر مهلت شش‌ماهه تعیین شده، شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت شده بابت خط تلفن به وی اقدام کند.
تبصره 2: دارنده پروانه موظف است خطوط تلفن مشترکینی که به مدت حداقل 10 سال به صورت تجاری کارکرد داشته است، را به مدت حداقل یک سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده حفظ کند.
تبصره 3: در صورتیکه بدهی خط تلفن در مهلت تعیین شده، به دلیل فوت مشترک و یا مسافرت خارج از کشور وی (با ارائه دلایل و مستندات) پرداخت نشده باشد، دارنده پروانه موظف است در صورت مراجعه ورثه و یا مشترک، یک مهلت شش ماهه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، دارنده پروانه می تواند نسبت به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز اقدام کند.
در صورت مراجعه مشترک سلب امتیاز شده، دارنده پروانه موظف است با رعایت شرایط مندرج ، پس از پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار، نسبت به عودت مبلغ سپرده و یا تضمین پرداخت مشترک اقدام کند.

مقررات عمومی این مصوبه
بنا بر اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، دارنده ‌پروانه از تاریخ ابلاغ این مصوبه موظف به رعایت مفاد دستورالعمل حاضر در تنظیم قرارداد مشترکین خود علاوه بر رعایت سایر مفاد قرارداد مندرج در پروانه‌ها بوده و موارد مغایر با آن در قراردادهای قبلی مشترکین غیر قابل استناد تلقی می‌شود.
درصورتیکه مشترک بدهکار دارای چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه باشد، دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی و یا انتقال بدهی‌های خطوط مشترک به سایر خطوط وی نیست.
تبصره: دارنده پروانه مجاز به درج مطلبی با مفهوم "کسب اجازه از مشترکین برای قطع سایر خطوط تلفن مشترکین بدهکار" در فرم قراردادهای خود نیست.
در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مهلت پرداخت و یا تاخیر در پرداخت صورتحساب‌ها توسط مشترک بدهکار، دارنده پروانه به هیچ عنوان مجاز به دریافت هزینه دیرکرد یا اخذ خسارت و یا مبالغ دیگری با هرعنوان از وی نخواهد بود.
دارنده پروانه باید ترتیبی فراهم کند تا درصورت قطع ارتباط مشترک به دلیل بدهی، در صورتی که از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، مشترکین قادر به برقراری ارتباط از طریق کدهای خدماتی اضطراری باشند.
در صورتیکه مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه باید شماره مشترک را حفظ کند.
در صورتی که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه می‌تواند به منظور وصل مجدد خط تلفن قطع شده صرفاً نسبت به اخذ هزینه وصل مجدد از مشترک براساس تعرفه های مصوب کمیسیون اقدام کند.
در صورت جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن، مشترک موظف به ارائه درخواست جدید و پرداخت هزینه اتصال بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون بوده و دارنده پروانه با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند 3-3، تعهدی برای حفظ شماره تلفن تخلیه شده ندارد.
دارنده پروانه می‌تواند در صورت تمایل مشترکین، نسبت به اخذ وجوهی از آنان با عنوان "فوق العاده سپرده" بابت جلوگیری از قطع ارتباط اقدام کند. مبلغ فوق العاده سپرده مشترک در پایان هر دوره صورتحساب‌گیری قابل جمع و خرج خواهد بود. تاکید می‌شود؛ این اقدام تحت هیچ شرایطی اجباری نبوده و به این مبلغ هیچگونه سود یا بهره‌ای نیز تعلق نخواهد گرفت.
در صورت درخواست مشترک، دارنده پروانه می تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، تسهیلات لازم را برای کلیه بانک ها برای پرداخت صورت حساب‌ها فراهم سازد.
تفسیر مفاد این دستورالعمل با کمیسیون و نظارت بر حسن اجرای آن با سازمان است.
46231

 

کد خبر 701236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =