خبرگزاری صدا و سیما نوشت: معاون سازمان انرژی اتمی گفت: این آمادگی وجود دارد که سرعت فعالیت‌های هسته‌ای را در حوزه‌های مختلف به ویژه غنی سازی به چند برابر بیش از دوره قبل از برجام افزایش دهیم.

بهروز کمالوندي افزود: اخبار متناقضي درباره امضا شدن يا نشدن تمديد تعليق تحريم ها از جانب رئيس جمهور امريکا منتشر مي شود که هر يک از اين دو حالت تأثيرات متفاوتي دارد، اما اگر تمديد نشود نقض برجام است و جمهوري اسلامي ايران طبعاً اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

معاون امور بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تبيين جزئيات گفتگوي تلفني دو روز قبل رئيس سازمان انرژي اتمي با مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود: آقاي صالحي در اين گفتگوي تلفني به آقاي آمانو اعلام کرد: ما توافق پادماني خود را اجرا مي کنيم اما اين را در نظر داشته باشند که اگر امريکايي ها تعهداتشان را انجام ندهند نبايد انتظار داشته باشند که ايران به همکاري هايي که در دو سال اخير پس از برجام با آژانس داشته است ادامه بدهد.

کمالوندي گفت: آقاي صالحي در اين مکالمه تلفني خطاب به آقاي آمانو اظهار داشت در چنين شرايطي آژانس اين آمادگي را داشته باشد که نقض عهد از جانب دولت امريکا مي تواند بر کاهش همکاري هاي ايران و آژانس تأثير بگذارد.

سخنگوي سازمان انرژي اتمي همچنين درباره واکنش آمانو به اظهارات صالحي گفت: آقاي آمانو پرسش هاي مختلفي داشت و آقاي صالحي نيز پاسخ هاي لازم را داد. آقاي آمانو همچنين با اشاره به همکاري هاي خوب ايران و آژانس بر تلاش براي ادامه اين همکاري ها تاکيد کرد که البته آقاي صالحي ادامه همکاري ها را مستلزم پايبندي همه طرف ها به تعهداتشان دانست.

وي افزود: البته در اين مقطع و در اين گفتگوي تلفني آقاي صالحي مشخص نکرد که ما به چه طريق همکاري هايمان را کاهش مي دهيم اما قطعاً بخشي از تصميمات مسئولان بالاي نظام مربوط به همکاري هاي ما با آژانس است که از قبل پيش بيني هاي لازم را کرده ايم.
اگر تمديد تعليق تحريم ها در موعد مقرر امضا نشود بلافاصله در همان روز يا روزهاي نخست پس از آن، نخستين اقدام متقابل را انجام مي دهيم
کمالوندي هشدار داد: اگر تمديد تعليق تحريم ها در موعد مقرر امضا نشود بلافاصله در همان روز يا روزهاي نخست پس از آن، نخستين اقدام متقابل را انجام مي دهيم که البته درباره نوع همکاري هايي که کاهش خواهيم داد بعداً توضيح بيشتري مي دهيم گرچه ما به تعهدات پادماني که مربوط به پيش از برجام است پايبند بوده و خواهيم بود.

معاون سازمان انرژي اتمي همچنين درباره انتظار ايران از آژانس و نقش بازدارنده آن در پيشگيري از کنار زدن برجام ازجانب ترامپ گفت: مديرکل آژانس با اعضاي اين نهاد به ويژه در خصوص توافق هسته اي با اعضاي 1+5 در ارتباط است و پيام را به آنان انتقال خواهد داد و آنان را از مواضع ما آگاه خواهد کرد.

وي افزود: به نظر مي رسد اين هشدار براي بازدارندگي از اقدام آقاي ترامپ لازم بود، ضمن اينکه ما نمي خواستيم اگر در شرايط پس از نقض فاحش برجام ازجانب دولت امريکا اقدامي کنيم، آژانس غافلگير شود.

کمالوندي اضافه کرد: آقاي صالحي در گفتگوي تلفني با آقاي آمانو اظهار داشت «ما اين هشدار را مي دهيم که بدانيد روز بعد از نقض عهد از جانب امريکا، جمهوري اسلامي ايران اقداماتي را آغاز مي کند و شما بايد آمادگي مواجهه با آن را داشته باشيد»؛ به نحوي در اين گفتگوي تلفني، ايجاد آمادگي براي غافلگير نشدن آژانس نيز مد نظر ما بود.

وي درباره ميزان تناسب اقدام متقابل ما در پاسخ به تمديد نشدن تعليق تحريم ها گفت: آنچه مربوط به آژانس مي شود نظارت بر تعهدات ما اعم از تعهدات بين المللي و تعهدات برجامي است. اينکه ما به مديرکل آژانس اطلاع داديم که اگر شرايط تغيير کند، روابط ما با آژانس نيز تغيير خواهد يافت، خودش يک اصل است اما اينکه اقدامات ما چه تناسبي داشته باشد به شرايط خاص آن مقطع و تصميمات مسئولان عالي کشور باز مي گردد.

سخنگوي سازمان انرژي اتمي تاکيد کرد: آنچه براي ما اهميت دارد، آمادگي لازم براي همه شرايط است به نحوي که اگر قرار باشد طبق نظر مسئولان ارشد نظام به فعاليت هاي هسته اي به ويژه غني سازي سرعت بدهيم، آمادگي لازم را داشته باشيم.

کمالوندي افزود: در گزارش هاي ارائه شده به مسئولان بالاي کشور اعلام آمادگي کرده ايم که اين ظرفيت در سازمان انرژي اتمي وجود دارد که سرعت فعاليت هاي هسته اي در حوزه هاي مختلف به ويژه در حوزه غني سازي را چندين برابر بيش از دوره قبل از برجام افزايش دهيم.

وي اضافه کرد: البته اينکه اين سرعت چه اندازه باشد و ميزان، سطح و درصد غني سازي و ساير اقدامات چه باشد موضوعاتي است که به شرايط و تصميم مسئولان نظام برمي گردد که البته اجرايش بر عهده ماست اما آنچه اهميت دارد ظرفيت براي اجراي تصميمات بزرگ است که در سازمان انرژي اتمي به خوبي از آن برخورداريم.


کمالوندي ادامه داد: در عين حال همه تلاش ما اين است که بتوانيم در مسيري پيش برويم که برجام به عنوان توافق شکننده که آسيب هاي زيادي به آن وارد شده است ادامه يابد و همه تلاش هاي ايران در اين چارچوب بوده که گزارش هاي آژانس نيز مؤيد آن است.

معاون سازمان انرژي اتمي گفت: به اين علت اکنون از نظر سياسي در دنيا وضع خوبي داريم و امريکاست که در انزوا قرار گرفته است.

وي افزود: مذاکرات ما با اروپايي ها در روزهاي آينده تا اندازه زيادي مشخص مي کند که سياست هاي ما در قبال اقدام امريکايي ها چيست و چگونه بايد باشد به هر حال بايد در روزهاي آينده صبر کنيم و ببينيم مسئولان نظام چه تصميماتي مي گيرند.

کمالوندي اضافه کرد: تصميمات لازم مبتني بر منويات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري، مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تصميم گيري در هيأت عالي نظارت بر برجام به ما ابلاغ مي شود البته اين موضوع که در گذشته هم بررسي شده است براي سازمان انرژي اتمي مبناي برخي اقدامات روي زمين است که براي انجام دادن آن بايد آمادگي لازم را کسب مي کرديم.

وي بار ديگر تاکيد کرد: سازمان انرژي اتمي از نظر امکانات، ظرفيت ها، تجهيزات و متخصصان آمادگي بسيار بالا و خوبي دارد.

معاون سازمان انرژي اتمي همچنين درباره سياست احتمالي امريکايي ها براي حفظ پوسته برجام و تشديد تحريم ها گفت: طبق اين ضرب المثل که «خود کرده را تدبير نيست»، اين مشکلي است که خودشان براي خودشان ايجاد کرده اند چنانچه آقاي ترامپ در دوره انتخابات، برجام را زير سوال برد و خواست آن را پاره کند، زماني که به قدرت رسيد در پي اجرا نکردن آن بود و دو بار تمديد تعليق تحريم ها را با اکراه امضا کرد.

کمالوندي افزود: پس از آن نيز برجام را به کنگره سپرد شايد کاري کند، اما کنگره نيز به علل مختلف به ويژه آنکه برجام سندي بين المللي و مصوب شوراي امنيت است نتوانست کار زيادي انجام دهد و از زمان واگذاري برجام به کنگره حدود سه ماه مي گذرد و آقاي ترامپ در شرايطي قرار گرفته است که خودش هم نمي داند چه مي خواهد بکند چنانچه از ابتدا هم نمي دانست.

وي اضافه کرد: با مقامات اروپايي هم که صحبت مي کنيم نمي دانند چه اتفاقي خواهد افتاد. در چنين شرايطي که آينده قابل پيش بيني نيست، به طور طبيعي بايد براي همه شرايط آماده بود و اين کاري است که ما انجام مي دهيم، يعني هم براي وضع مد نظر و هم شرايطي که مد نظر نباشد پيش بيني هاي لازم را کرده ايم.


سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت: مهم ترين بخش اقدامات، کارهاي روي زمين است اما برجام صرفاً منحصر به موضوعات هسته اي نيست زيرا توافقي بوده است که بتواند مسائل اقتصادي را نيز حل و فصل کند و تحريم ها را بردارد.


کمالوندي افزود: بر اين اساس اگر برجام نتواند آثار تحريم ها را رفع کند و بخواهند صرفاً به صورت شکلي به آن ادامه دهند مسئولان کشور قطعاً درباره آن تجديد نظر مي کنند، اين موضوع به طور مستمر در هيأت عالي نظارت بر برجام و بخش هاي مختلف ذي ربط در حال ارزيابي است.


وي گفت: امريکايي ها از زمان آقاي ترامپ شرايط را براي خودشان سخت تر کرده اند و اگر از خودشان بپرسيد قطعاً دلشان مي خواهد برجام را کنار بگذارند، اما چون تعهدي بين المللي است و اين اقدام آنان را از نظر سياسي منزوي مي کند در پي اين هستند که اين اقدام با هزينه جمهوري اسلامي ايران باشد به نحوي که هم برجام را کنار بگذارند هم کشورمان را منزوي کنند.


کمالوندي افزود: به اين علت در حال نوعي مبارزه سياسي و عقلاني هستيم و صرفاً يک ضرب و دفاع نيست در چنين شرايطي جمهوري اسلامي ايران بسيار خردمندانه اهدافش را پيش ببرد و اکنون امريکا در انزوا قرار گرفته است.


وي برجام را متأثر از سياست هاي امريکا دانست که از ابتدا همواره در پي اعمال فشار بر جمهوري اسلامي ايران بوده است.
معاون سازمان انرژي اتمي گفت: البته در حوزه هاي ديگر نيز مي توان به امريکايي ها پاسخ داد، اما آنچه در حوزه هسته اي به مسئوليت ما مربوط مي شود موظفيم آمادگي لازم را داشته باشيم تا در صورت لزوم، سرعت فعاليت هاي هسته اي را افزايش دهيم.


کمالوندي با بيان اينکه مسائل در روزهاي آينده روشن مي شود ابراز اميدواري کرد: دولت امريکا عاقلانه فکر کند گرچه تا به حال نشان داده اند که متأسفانه عاقلانه فکر و عمل نمي کنند، چنانکه در گذشته نيز چنين بود، اما چون تجربه کردند و ديدند که به نتيجه نمي رسند، در سال هاي پاياني دولت آقاي اوباما متوجه شدند که بايد عاقلانه بينديشند و رفتار ديگري داشته باشند.


وي افزود: اکنون گروه جديدي که به قدرت رسيده است فکر مي کند که بايد بار ديگر تجربه کند، اما ظرفيت هاي جمهوري اسلامي ايران آنقدر بزرگ است که توانسته است خواسته هايش را به آنان تحميل کند و ما در نهايت اهداف خود را پيش خواهيم برد.
کمالوندي در پايان اظهار داشت: در عين حال در دوره اي هستيم که بايد در قبال رفتارهايمان مراقب باشيم که آنان به خواسته هايشان نرسند چنانکه تا به حال نرسيده اند.

52311

کد خبر 744852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =