در نماهنگ زیر بخشی از بیانات مقام معظم رهبری را می شنوید که می فرمایند: یک عده وقتی چشمشان به جبهه عظیم دشمنان ما می‌افتد دلشان می ریزد،چون از سنت الهی غفلت دارند. اگر مقابل جنایتکاران عالم بایستید،قطعاً عقب‌نشینی می کنند.

کد خبر 770413

برچسب‌ها