الهه کولایی با اشاره به نامه دیروز سرلشکر قاسم سلیمانی به رئیس جمهور، در روزنامه اعتماد نوشت: تمایز آقای روحانی با روسای جمهور قبلی، پیشینه فعالیت‌های دیپلماتیک ایشان است. آقای روحانی به خوبی وضعیت منطقه و جهان را می‌داند و بر همین اساس با استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور تلاش در دفع تهدید‌ها و خنثی کردن توطئه‌های گوناگون دارد.

 رييس‌جمهور همان‌طور كه گفت‌وگو، مذاكره و تلاش براي تداوم بخشيدن به توافق برجام را پيگيري مي‌كند در همان حال مي‌كوشد تا از ابزار‌هاي ديگر براي برجسته‌سازي نقش تاثيرگذار ايران در اين منطقه از جهان استفاده كرده و به كساني كه به دنبال ايجاد نا‌امني در ايران هستند يادآوري كند كه ايران نقشي تاثيرگذار در تامين ثبات اين منطقه از جهان دارد. ايران مي‌كوشد تا در جهت تامين منافع خود و تقويت ثبات و امنيت در منطقه سياست‌هاي خود را تنظيم كند بنابراين طرح مباحثي مانند صحبت‌هاي ايشان در سوييس نشان‌دهنده تلاش هوشيارانه رييس‌جمهور براي يادآوري تاثير‌گذاري ايران درمنطقه است.

رقباي ژئو‌پولتيكي ايران در سطح منطقه و جهان تلاش دارند با برجسته‌سازي شكاف‌هاي داخلي سياست‌هاي خود را تسهيل كنند. نامه سردار سليماني نمادي از يكپارچگي سياسي در داخل است و تمركز جريان‌هاي سياسي بر تقويت دولت به عنوان نهاد صاحب اقتدار و صلاحيت قانوني براي پيشبرد سياست‌ها و برنامه‌‌هاي كشور را مورد تاكيد قرار ‌مي‌دهد تا پيگيري اين‌گونه طرح‌ها را بي‌اثر سازد.

 

23302

کد خبر 787949

برچسب‌ها