تخت‌های بیمارستان‌ها پُر، بیماران مبتلا به سرطان سرگردان

«خبرجنوب» نوشت: مدیر بیمارستان فوق تخصصی سرطان شناسی امیر گفت: بیماری که وارد مرحله شیمی درمانی می شود باید تحت حمایت های روانی قرار گیرد.

سرطان عمده ترين مسئله بهداشت و سلامت در همه نقاط دنياست. اين بيماري به عنوان مشكلي فزاينده و روبه گسترش در كشورهاي خاورميانه شناخته شده است. طبق آمارها، ابتلا به سرطان از 10 ميليون مورد جديد در سال 2006 به 14 ميليون در سال 2012 رسيد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2030 به 25 ميليون مورد برسد. در سال 2006 حدود 6 ميليون مرگ به دليل سرطان گزارش شده، در حالي كه اين آمار در سال 2012 به 8 ميليون نفر رسيده است. پيش بيني مي شود در سال 2030 اين ميزان به 13 ميليون نفر برسد.

در ايران هم بدون احتساب سرطان هاي پوست، سالانه 92 هزار مورد جديد ابتلا به سرطان اتفاق مي افتد. اگر سرطان هاي پوست را هم اضافه كنيم، ميزان ابتلا به بيش از 100 هزار مورد افزايش مي يابد.

سرطان با بيمار و خانواده اش چه مي كند؟
سرطان نه تنها زندگي فرد مبتلا بلكه خانواده اش را نيز تحت تاثير قرار مي دهد، جنبه هاي مالي، اشتغال و كاهش توانايي براي حضور در محل كار و روابط با ديگران، خواب و كيفيت زندگي ديگر چيزهايي است كه در اين شرايط تغيير مي كند.
فرد سرطاني به علت ضعف شديد جسماني و رواني نياز به همراهي، حمايت و حوصله اطرافيان دارد، اما آنها كه تجربه حضور بيمار سرطاني را در نزديكان خود داشته اند،‌ مي دانند كه اين شرايط طاقت فرساست. آنها از بيمار خود مراقبت مي كنند، اما چه كسي خودشان را در مواجهه با اين مشكل حمايت خواهد كرد؟

«ر.ش» زني چهل و چندساله اي است كه چندماهي به دليل سرطان پيشرفته خواهرش درهم شكسته است. درددل هايي كه با همكاران مي كند بازگوكننده رنجي است كه عميقا او را درگير و نگران كرده، اما آيا سيستم حمايتي فراگير براي كمك به او در اين مبارزه سخت و مزمن وجود دارد؟

طرح تحول نظام سلامت و خدمات روان شناختي
ا
ينها نشان دهنده ضرورت نگاهي دوباره به سيستم خدماتي پزشكي و درماني در نظام سلامت و بهداشت كشور است تا دانشگاه هاي علوم پزشكي از جمله شيراز به طور خاص در زمينه بيماري سرطان، به حمايت هاي روان شناختي كه تاكنون براي بيماران بسيار كم رنگ بوده، بپردازند.

در اين باره بيمارستان هاي تخصصي سرطان شناسي و بخش هايي كه در ديگر مراكز درماني به بيماران مبتلا به سرطان سرويس مي دهند بايد بيشتر فعاليت كنند.

مدير بيمارستان فوق تخصصي سرطان شناسي امير، تعداد تخت هاي اين مركز را كمتر از تعداد مراجعه كنندگاني مي داند كه از استان هاي جنوبي و نه تنها فارس مراجعه مي كنند.

اميرحسين گنج كريمي به خبرنگار «خبرجنوب» مي گويد: اين مركز 140 تخته به دليل محدوديت هاي بودجه اي، 94 تخت فعال دارد كه با ضريب اشغال 97 درصد معمولا بيماران براي بستري شدن چند روز و يا چند هفته در انتظار مي مانند كه حمايت رواني از آنها ضروري است.

وي مي افزايد: در حال حاضر 60 بيمار بزرگسال و 15 كودك در صف انتظار هستند تا تخت ها خالي شود و خدمات تخصصي به آنها ارائه گردد.

گنج كريمي يادآور مي شود: از آنجا كه ما بايد جوابگوي جنوب كشور باشيم و تنها 3 بيمارستان تخصصي سرطان در كشور وجود دارد كه يك مورد در شيراز است، از خيرين خواستار همكاري براي افزايش امكانات هستيم.

وي مي گويد: انتظار بيماران سرطاني براي بستري و عدم دريافت تمامي خدمات در يك مركز از مسايلي است كه مي تواند زمينه بروز استرس و عوارض ناشي از آن را در فرد به وجود آورد كه با وجود تيم روانپزشك و روانشناس در بيمارستان امير، سعي بر كاهش فشارهاي رواني بر بيماران و همراهان آنها داريم.

گنج كريمي مي افزايد: براي تامين فضايي بهتر كه سلامت روان بيماران و خانواده هاي آنها حفظ شود از خيرين خواهان تجهيز اتاق عمل و اورژانس بيمارستان امير هستيم.

مدير بيمارستان فوق تخصصي سرطان شناسي امير يادآور مي شود: بيمار مبتلا به سرطان گاهي بارها در بيمارستان بستري مي شود و همين اقامت طولاني، سلامت روان او را به خطر مي اندازد كه با حمايت هاي روان شناختي، سعي بر كاهش اين عوارض داريم.

گنج كريمي مي گويد: بحث روان شناختي براي مبتلايان به سرطان بايد از جنبه هاي مختلفي مورد توجه قرار گيرد؛ از يكسو پذيرش بيماري و راه هاي مقابله با استرس ناشي از آن، از سوي ديگر اميد به درمان و پيشگيري از افسردگي در طول دوره اهميت بسياري دارد.

مدير بيمارستان فوق تخصصي سرطان شناسي امير مي افزايد: عدم توجه به حمايت هاي رواني بيماران، همراهان آنها و حتي پرسنل بيمارستان مي تواند عواقب جبران ناپذيري به همراه داشته باشد و ناديده گرفتن آن حتي ممكن است به قيمت جان يك نفر تمام شود.

گنج كريمي مي گويد: كاركنان بيمارستان كه با بيمار سرطاني در تعامل هستند به خصوص پرستاران بخش هاي اطفال هم به دليل برقراري ارتباط عاطفي در طول مدت درمان با فرد مبتلا، در صورت فوت بيمار، ضربه هاي شديد روحي به آنها وارد مي شود.

وي مي افزايد: اين وضعيت به نحوي است كه گاهي همدلي تبديل به همدردي مي شود و قدرت تخريب گري بسياري را از نظر رواني براي پرسنل ايجاد مي كند كه با حضور تيم روانشناس و روانپزشك در بيمارستان امير به وضعيت بهتري رسيده ايم.

گنج كريمي يادآور مي شود: اگرچه حمايت هاي روان شناختي بيماران سرطاني در كشور و استان تا حدودي كم رنگ است اما تمام تلاش ما در بيمارستان امير كه به جنوب كشور خدمت ارائه مي دهد، ارتقاي روحيه و ايجاد محيطي است كه نه بيماران خود را ببازند و نه همراهان و پرسنل.

وي مي گويد: از آنجا كه استرس ريشه بسياري از بيماري هاست، درمان را نيز مي تواند دچار اختلال كند و بيماري كه وارد مرحله شيمي درماني مي شود به دليل عوارض جسمي و ظاهري احتمالي، قبل از آن بايد مورد حمايت هاي روان شناختي قرار گيرد.

به گفته گنج كريمي، روانشناس مي تواند در اين مرحله، ترس و واهمه بيمار دچار سرطان را كاهش داده و احتمال قطع درمان را به حداقل برساند.

وي مي افزايد: بيمارستان فوق تخصصي سرطان شناسي فارس علاوه بر تيم روانشناسي، با همكاري سازمان هاي مردم نهاد هم زمينه كاهش درد و رنج بيماران را فراهم مي كند.

بيماران مبتلا به سرطان به اقامتگاه ويژه نياز دارند
مديرعامل بنياد حمايت از بيماران سرطاني (اميد) هم مي گويد: سخت ترين زمان براي يك مبتلا به سرطان، پس از دريافت نتيجه اوليه آزمايش اطلاع از بيماري است كه روانشناساني به اين منظور بايد آموزش داده شوند. آمنه اسلامي مي افزايد: بيماران سرطاني هنگامي كه شيمي درماني آغاز مي شود هم شرايط سختي را تجربه مي كنند كه قبل از اين مرحله نياز به حضور مددكاران و روانشناساني توانمند دارند و متاسفانه به اين امر چندان در استان توجهي نمي شود.

وي مي گويد: برخي سياستگذاران تنها به رفع مشكلات دارويي و درمان جسم مي پردازند و حمايت هاي رواني براي بيماران سرطاني اگرچه در حال حاضر در برخي مراكز درماني شيراز وجود دارد اما طي سال هاي قبل نسبت به آن غفلت صورت گرفته است.

اسلامي يادآور مي شود: در حاليكه در اكثر مناطق دنيا از لحظه اي كه بيمار دچار سرطان مي شود،‌او را حمايت رواني كرده و وضعيت بيماري را برايش توضيح مي دهند اين مساله در كشور مورد غفلت واقع شده است.

وي مي گويد: بنياد اميد استان كه در حال حاضر يك هزار بيمار مبتلا به سرطان را تحت پوشش قرار داده با برگزاري جلسات خنده درماني (سه شنبه ها) در دفتر انجمن و همچنين كلاس هاي ماهانه معنويت و كاهش استرس سعي بر دادن آرامش به بيماران دارد.

اسلامي مي افزايد: اگرچه حضور روانشناسان بصورت دايم در اين انجمن مي تواند موثر باشد، به دليل محدوديت هاي بودجه اي اين امكان براي ما فراهم نشده كه درصورت حمايت خيرين براي راه اندازي اين واحد آمادگي داريم.

مديرعامل بيناد حمايت از بيماران سرطاني يادآور شد: در حال حاضر كمبود برخي داروهاي بيماران سرطاني و گران شدن آن به دليل وضعيت دلار فشارهايي را از نظر رواني به بيماران وارد كرده كه ضرورت حضور روانشناس حس مي شود.

اسلامي مي گويد: بيماران سرطاني استان به اقامتگاه ويژه نياز دارند چرا كه برخي 25 روز براي پرتودرماني ازسراسر شهرها به شيراز مي آيند و درنظر گرفتن مكاني كه در آن بسر مي برند ضروري است.

يك فعال حوزه درمان سرطان در دانشگاه علوم پزشكي شيراز هم بي توجهي به حمايت هاي رواني را موجب كند شدن روند درمان مي داند و مي گويد: نه تنها بيمار مبتلا به سرطان به دليل قرار گرفتن در شرايط نامطلوب جسمي به حمايت نياز دارد،‌بلكه اعضاي خانواده به خصوص آنهايي كه در مراقبت از بيمار نقش دارند هم در اين باره بايد جدي گرفته شوند.

او مي افزايد: گاهي مبتلايان به برخي بيماري ها مانند سرطان در حالت پيشرفته در مقابل درمان مقاومت رواني نشان مي دهند، بطوري كه در موارد اندك اقدام به خودكشي هم مي كنند كه توجه به حضور تيم روانشناس و روانپزشك در بخش هاي مربوط به سرطان ضروري است.

46

کد خبر 789896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =