پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری نوشت: حسن روحانی در همایش روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تاکید کرد که صلح با ایران مادر صلح‌ها و جنگ با ایران مادر جنگ‌ها است.

حسن روحانی، رییس‌جمهوری صبح  در همایش روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گفت: امروز سخن گفتن با آمریکا معنایی جز تسلیم و پایان دستاوردهای ملت ندارد. و آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم؛ با دم شیر بازی نکنید، پشیمان کننده است.

رئیس جمهور در این همایش که با محوریت گسترش هدفمند دیپلماسی و ارتباطات خارجی در محل مرکز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: سیاست خارجی بعد از امنیت ملی مهم‌ترین مسأله هر کشوری است.

روحانی سیاست خارجی را مظهر حاکمیت ملی دانست و بیان کرد: اگر برای حاکمیت ملی دو محل ظهور و بروز در نظر بگیریم، دمکراسی و آراء مردم در پای صندوق‌های رای، مظهر داخلی حاکمیت ملی هستند و سیاست خارجی مظهر حاکمیت ملی هر نظام سیاسی در دنیای بیرونی و عرصه بین‌المللی است.

او با بیان اینکه مداخله چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی، ناقض حاکمیت ملی است، گفت: هر نظامی زمانی در پیشبرد سیاست خارجی خود موفق است که جلوی مداخلات خارجی در امور سرزمینی خود را بگیرد و در عرصه داخلی نیز زمانی حاکمیت ملی موفق است که جلوی مداخله دولت در تحقق دمکراسی و اظهارنظر و اعمال رأی مردم را بگیرد. اگر دولت در انتخابات دخالت کند حاکمیت ملی نقض خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه سیاست خارجی همچون موضوع دفاع از کشور، با مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت اساسی دارد، بیان کرد: در مسایل فرهنگی و اقتصادی دولت فضا را برای فعالیت مردم آماده کرده و صرفاً در بعضی از امور کلی سیاستگذاری می‌کند، اما در عرصه سیاست خارجی کارعمدتاً بر عهده نظام و دولت و البته به نمایندگی از ملت است. شما به عنوان دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ، نمایندگان ملت ایران هستید آن هم نه صرفاً نمایندگان ایرانیان امروز، بلکه شما نمایندگان همه ایرانیان در طول همه تاریخ و سفیران فرهنگ باستانی ایران، اندیشمندان، فضلا و بزرگان این سرزمین و تک تک آحاد ملت ایران از هر مذهب، قوم، مرام و ایده سیاسی از گذشته تاریخ تا امروز هستید.

روحانی با تأکید بر اینکه شما سفرای نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران هستید، خاطرنشان کرد: امضای فردی که پای استوارنامه شما است، منتخب مستقیم آراء مردم است. دلیل تأکید بر این موضوع این است که سفرا یا مسئولان نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در هر سطحی که هستند باید خود را در برابر همه مردم از هر مذهب و قومی به صرف اینکه تبعه ایران هستند، مسئول بدانند.

رئیس جمهور گفت: سفرا و مسئولان نمایندگی‌های ایران باید به گونه ای عمل کنند که همه ایرانیان خارج از کشور، به غیر از عده معدودی که عزت و منافع ملی ایران را نادیده گرفته‌اند، خود را متعلق به ایران ببینند و سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج کشور را متعلق به خود بدانند، حتی آن دسته از ایرانیانی که ممکن است دلبستگی چندانی به نظام جمهوری اسلامی نداشته باشند، اما عاشق ایران هستند، باید به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کشورمان در خارج از کشور جذب شوند.

روحانی ادامه داد: همه کسانی که اردیبهشت سال 96 ساعات زیاد در صف‌های طولانی ایستادند تا رأی خود را به صندوق آراء انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم بیندازند، عاشق ایران بوده و هستند و رابطه سفرا و مسئولین نمایندگی‌های کشورمان در خارج با این دسته از ایرانیان نباید صرفاً در مناسبت‌ها باشد، بلکه سفرا باید به وزارت امور خارجه برنامه و گزارش بدهند که در طول سال با ایرانیان خارج از کشور که به ایران عشق می‌ورزند، چه دیدارها و گفت‌و‌‌گوهایی داشته‌اند.

رئیس جمهوری بزرگترین مسئولیت سفرا و مسئولین نمایندگی‌های کشورمان در خارج را حفاظت و حراست از امنیت و منافع ملی ایران برشمرد و تاکید کرد: شرایط امروز جهان و ایران با دیروز متفاوت است. در جهان در حال تغییر و تحول هر اتفاق در هر کشوری مثل برگزاری یک انتخابات و پیروزی یک حزب بر حزب دیگر بر فضای کلی جهان و روابط بین‌المللی تأثیر مثبت یا منفی می‌گذارد.

روحانی اظهار کرد: پس از یک دوره فراز و نشیب که یک ابرقدرت سعی داشت فضایی تک قطبی در جهان ایجاد کند، امروز کسی در آمریکا سر کار آمده که نه تنها می‌خواهد با دولت پیش از خود مرتب بجنگد بلکه با منافع همه دنیا و البته به تعبیری با منافع خودش در ستیز دائمی است، این مسأله نه تنها برای ایران، بلکه برای همه جهان یک خطر است که البته در دل آن فرصت‌های بزرگی نیز وجود دارد.

رئیس جمهور تصریح کرد: هیچ وقت نمی‌شد به راحتی امروز برای جهان توضیح داد که سیاست کاخ سفید تا چه حد ضد مسلمانان است و یا برای جهانیان استدلال کرد که حاکمان کاخ سفید تا چه اندازه نژادپرست هستند، اما امروز هر آنچه برای توضیح و استدلال در مورد این مسایل نیاز بود، شفاف و صریح در مواضع هیأت حاکمه آمریکا بیان می‌شود.

روحانی ادامه داد: امروز تردیدی در این نیست که حاکمان آمریکا ضدیت شدیدی با ملت فلسطین دارند. امروز هیأت حاکمه آمریکا به وضوح احترام و عزت مسلمانان را نادیده گرفته و با جایگاه قدس شریف در قلوب مسلمانان می‌جنگد اما آنها نمی‌دانند که دارند چه کاری انجام می دهند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر انسانی حتی بهره اندکی از منطق برده باشد، برای خوشایند یک رژیم غاصب با یک میلیارد و 500 میلیون مسلمان اعلام جنگ نمی‌کند.

روحانی گفت: امروز به راحتی می‌توانیم به جهانیان بگوییم که آمریکایی‌ها در باطن، هیچ تعهدی به صلح، معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی ندارند، در حالی که تا چندی پیش که آمریکا در سازمان ها و معاهدات بین‌المللی حضور داشت، چنین استدلالی سخت بود اما عملکرد هیأت حاکمه فعلی آمریکا نطق، بیان و قلم ما را برای توضیح دادن باطن حقیقی هیأت حاکمه این کشور روان کرده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه "رفتارهای هیأت حاکمه فعلی آمریکا خطرات زیادی برای جهان به‌ وجود آورده، اما در دل این خطرها فرصت‌های بزرگی نیز وجود دارد"، بیان کرد: باید  از این فرصت های بزرگ ، حداکثر بهره‌برداری انجام گیرد. همیشه می‌توانستیم مستندات زیادی ارائه کنیم مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی اساساً بر مبنای تجاوزگری، اشغال، خیانت، آواره کردن مردم و کشتن کودکان و زنان و پیرمردان روی کار آمده است، اما با وضعیتی که امروز در سایه حمایت‌های بی‌منطق هیأت حاکمه فعلی آمریکا از این رژیم بوجود آمده، استدلال علیه این رژیم نیز آسان‌تر شده است.

روحانی با اشاره به برخی مواضع و رخدادهای جدید در ارتباط با فلسطین، گفت: هیچگاه تا امروز صهیونیست‌ها و دولت آمریکا به این صراحت اعتراف نکرده بودند که اساساً دولتی به نام فلسطین نمی‌شناسند و یا قدس شریف را متعلق به مسلمانان نمی‌دانند و اساساً باورشان این است که فلسطین سرزمینی اسلامی نبوده و  این مواضع هیچ‌وقت اینقدر صریح و با وقاحت بیان نشده بود.

رئیس جمهور با تأکید مجدد بر اینکه در دل این وضعیت جدید که خطری بزرگ برای مسلمانان و منطقه است، فرصت‌های بزرگی نیز وجود دارد، اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران همواره در گفت وگو با کشورهای عرب و همسایگان فلسطین تاکید داشت که رژیم صهیونیستی اهل استدلال و گفتگوی منطقی نیست و با برگزاری کنفرانس نمی‌توان سرزمین فلسطین را از این رژیم پس گرفت و آوارگان فلسطینی را به سرزمین‌شان بازگرداند. اما امروز همگان این مسایل را به چشم می‌بینند . تا چندی پیش مدعی بودند که رژیم صهیونیستی الگوی دمکراسی در منطقه است اما آیا امروز تردیدی باقی مانده که این رژیم الگوی آپارتاید در منطقه است؟ شرایط سیاسی امروز در کنار اینکه وضعیت را شاید برای ما سخت می‌کند، اما استدلال و یارگیری در عرصه بین‌المللی را برای ما راحت کرده است.

روحانی یادآور شد: امروز بهترین زمان است تا در فضای حقیقی و مجازی با ایرانیان، دانشگاهیان، نخبگان و اهل نظر و اندیشه و همه کسانی که دغدغه دارند، ارتباط بگیریم و فضای مجازی فرصت بسیار خوبی برای این کار در اختیار ما قرار داده است.

رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: شرایط امروز ما با دیروز بسیار متفاوت است و اگر سفیری باشد که امروز احساس نکند که وظایف او نسبت به قبل‌، چند برابر شده است جای تعجب دارد.

29215

کد خبر 791547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 11
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام A1 ۰۸:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
  نقطه قوت ایران در برابر ترامپ نظامی است وباید ازاین برتری استفاده کند.سه تنگه حساس تل آویو.شرکت نفت آرمکو.تنگه هرمز را باید گزینه های روی میز ایران به حساب آورد و با بالا رفتن قیمت نفت آمریکا را به چالش کشید.مطمئنا آمریکا با بالا رفتن قیمت نفت آسیب پذیر است.
  • reza HK ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
   47 0
   نقطه قوت همدلی با مردم ایران است نه تهدید نظامی
  • بی نام A1 ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
   66 12
   خيلي حرفت مفته آمريکا با استخراج نفت شيل داره بزرگترين توليد کننده نفت دنيا ميشه حتي ديگه به عربستان هم نياز نداره ما هرمز رو ببنديم تمام نفت دنيا رو خودش ميده اتفاقن خوشحال هم ميشه
  • محمد A1 ۱۶:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
   5 99
   فقط یه مشت بزدل میتونن به این نظر منفی بدن. فکر کردید که آمریکا رو چه چیزی از رکود شدید اقتصادی و فروپاشی نجات داد و تبدیلش کرد به ابر قدرت؟ چیزی نبود جز جنگ جهانی دوم
  • محمد قاسمی A1 ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
   10 74
   این جمله دکتر روحانی واقعا جالب بود اگر به نقشه حغرافیای ایران نگاه کنیم بصورت عجیبی با ثبات دنیا در ارتباطه. خصوصا وضعیت جنوب ایران ، و همچنین همسایگی با پاکستان و افغانستان و اهمیت این دو کشور برای هند و چین. یعنی در ذاتش عدم تجزیه و بهم ریختگی و جنگ وجود داره اگه این کشور نابود بشه هیچ تضمینی برای بقای امنیت انرژی و توسعه تروریسم و از همه مهمتر قاچاق اسلحه های برزگ به اروپا وجود نداره بله ایران مادر صلح دنیاست و این باید به یک پارادایم تبدیل بشه
  • محمد قاسمی A1 ۱۶:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
   29 4
   در خصوص تنگه هرمز یک نقیضی در آن وجود داره و اون عدم حمایت کشورهای بزرگ از بستن آن است همچنین احتمال مداخله دیپلماتیک و تشدید سقوط وجهه ایران در مناسبات دیپلماتیک و عدم پایندی به قوانین جهانی امری سهل نیست و باعث تنزل شدید قدرت ایران میشه تنگه هرمز اسلحه ای است که ما نباید هیچ وقت ازش استفاده کنیم ولی نشان دادنش خالی از لطف نیست
 • بی نام A1 ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
  50 5
  خوب ،این از سیاسست خارجی ما حالا آقای رییس جمهور بریم سراغ وعده های انتخاباتی که بیشتر از یک سال از انها نمی گذرد لطفا در باره ایجا د سالانه حداقل 700هزار شغل که به مردم وعده دادید ورفع تورم ورکود وهزاران صحبت دیگر که با مردم عنوان کردید توضیح دهید.کسی می گوید با دم شیر بازی نکنید که حداقل وضع داخل راسر وسامان داده باشد واز رای دهندگانش مطمئن باشد شما الان مطمئنی؟شما فقط راه رابرای امدن یک احمدی نژاد دیگر برای 1400هموارکردید.
 • بی نام A1 ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
  8 80
  باعث غرور که رئیس جمهور اینجور حرف بزنه البته فهمش برای کسایی که دنبال ارز مسافرتی هستن سخته
  • بی نام A1 ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
   22 1
   به عمل کار برآید/ به سخندانی نیست
 • بی نام A1 ۱۱:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
  10 38
  بزرگترین خطای مسئولین این هست که فرهنگ مردم رو از بین بردند و حالا که در شرایط بحرانی هستیم و فرهنگ مردم استقامت، وحدت، حفظ آرامش، امر به معروف و نهی از منکر، ... میتونست ما رو نجات بده، عملاً چیزی توی دستمون نیست. یک نگاه به کامنتهای مردم بیندازید تا منظور من رو متوجه بشید. آمریکا هم اگر به قدرت فعلی دست پیدا کرده فقط به خاطر فرهنگ مردمش هست، وگرنه قدرت رو کسی از بالا بهش تزریق نکرده.
 • بی نام A1 ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
  18 0
  خبر آن لاین خجالت بکش و اینقدر نظرات ما را سانسور نکن.هر جوری که مینویسیم سانسور میکنی.بگو دیگر لال شویم و هیچی نگوییم.پس شما هم بخش نظرات را جمع کن آقا.