«خبرجنوب» نوشت: برای برخی پروژه های اوراق مشارکتی 190 تا 200 میلیارد تومان هزینه شده، اما ارزشش کمتر از 120 میلیارد تومان است.

درست همين چند وقت قبل بود كه شهردار شيراز هنگام بازديد شبانه از پروژه تقاطع غيرهمسطح مطهري- اميركبير در جمع خبرنگاران از درآمد 170 ميليارد توماني شهرداري شيراز در 3 ماهه اول سال خبر داد، درآمدي كه حتي به اندازه تامين هزينه هاي جاري شهرداري در طول اين مدت نيست چه رسد به تامين بودجه عمراني چندصدميليارد توماني و انبوهي از پروژه هاي نيمه كاره سطح شهر. اين در حالي است كه نايب رییس شوراي شهر نيز در گفت وگو با «خبرجنوب» از بدهي 3800 ميليارد توماني شهرداري شيراز خبر مي دهد؛ بدهي كه هر روز بيشتر از روز قبل مي شود.

ابراهيم صبوري گفت: در حال حاضر شهرداري شيراز تنها هر ماه 65 ميليارد تومان حقوق پرداخت مي كند كه با احتساب 10 تا 15 ميليارد تومان هزينه هاي جاري ديگر مانند هزينه آب، برق، گاز و تلفن و ساير موارد، هرماه 80 ميليارد تومان هزينه جاري اداره شهرداري است كه اين مبلغ بسيار زيادي است و به همين دليل نيز شورا درخصوص بودجه انتقاداتي به بزرگ شدن بدنه شهرداري داشت.

نايب رییس شوراي شهر شيراز درخصوص درآمد 3 ماهه اول سال نيز گفت: درست است كه در 3 ماهه اول سال درآمد شهرداري 170 تا 180 ميليارد تومان بوده است اما پس از آن در ماه چهارم و پس از آن توانسته با برخي اقدامات و تمهيدات ويژه در حوزه مالي و درآمد و به كارگيري روش هاي جديد از جمله تشويق مشتريان در پرداخت هزينه عوارض ساخت وساز، اقدامات خوبي را براي تحقق بودجه انجام دهد و تمامي مناطق توانستند به درآمدي كه براي آنها تعريف شده بود، دست يابند.

وي تصريح كرد: اين در حالي است كه علاوه بر تشويق مشتريان شهرداري، براي كارمنداني نيز كه در كسب درآمد در مناطق و تحقق بودجه موفقيت هايي را كسب كردند موارد تشويقي را در دستور كار قرار داده تا با اين كار انگيزه مضاعفي ميان كاركنان براي كسب درآمد به وجود آيد و به همين دليل بسياري از مناطق ما توانستند تيرماه به وظايف درآمدي خود و حتي بيشتر از آن نيز عمل كنند.

وي افزود: همين امر باعث شد تا تيرماه شهرداري از لحاظ درآمد وضعيت بهتري داشته باشد و در كنار آن شهرداري و كميسيون درآمد به دنبال روش هاي جديدي براي كسب درآمدهاي جديد و رفتن به سمت درآمدهاي پايدار هستند.

صبوري با اشاره به ركود بازار ساخت وساز و تاثير آن در تامين بودجه شهرداري، افزود: در حال حاضر هنوز از وضعيت ركود خارج نشده ايم و دليل آن را همه مي دانيم، اما شهرداري شيراز علي رغم شرايط مالي حاكم بر بازار و كشور، سعي مي كند به سمتي برود كه مشكلات خود را حل كند و اين مسايل تاثيري بر اداره مناسب شهر نگذارد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر مشكل اصلي شهرداري، سررسيد بدهي گذشته شهرداري است، بدهي كه از شهرداري و شوراي قبل براي دور جديد شهرداري و شوراي جديد به ارث رسيده، به گونه اي كه هم اكنون شهرداري 3800 ميليارد تومان بدهي دارد كه تقريبا سررسيد همه آنها فرا رسيده و اين اتفاق بسيار بدي است كه براي شهرداري رخ داده است و در ابتداي سال با اين همه مشكل روبه رو شده ايم و چون با بانك ها به مشكل برخورده است نمي تواند باز هم از آنها تسهيلات دريافت كند و از سوي ديگر با توجه به سود وام ها، هر روز بر ميزان بدهي ها افزوده مي شود.

صبوري گفت: در زمينه پروژه هاي اوراق مشاركتي نيز براي پرداخت سود اين پروژه ها، مقدار زيادي وام دريافت شده است، البته ايده اوليه اجراي پروژه هاي اوراق مشاركتي خوب بوده و هدف از آن جذب سرمايه هاي خرد جامعه بوده، اما نحوه اجراي آن خوب نبوده است.

نايب رییس شوراي اسلامي شهر شيراز ادامه داد: در اين راستا كاري كه در همه كشورهاي توسعه يافته و شهرداري شهرهاي پيشرفته براي رشد شهرها انجام مي شده در اينجا به ابزاري براي حيف و ميل سرمايه مردم تبديل شده و علت آن نيز اين بوده كه اوراق مشاركت را با سود ثابت فروختند، اين در حالي است كه بايد پروژه هايي را تعريف مي كردند كه پيوست هاي اقتصادي قوي داشته و توجيه پذير باشد.

وي اضافه كرد: از سوي ديگر وقتي قرار است براي اين پروژه ها سود 20 درصدي به خريداران اوراق بپردازيم بايد هرچه سريع تر و يك ساله پروژه ها را اجرا كرده و بفروشيم نه اينكه ساخت هركدام از آنها 4 سال طول بكشد و بعد از اين مدت براي پرداخت سود اوراق، باز هم از بانك وام بگيريم و اين مي شود سود روي سود، كاري كه در گذشته انجام شده و براي پرداخت سود اوراق مجبور شدند از بانك وام بگيرند.

صبوري اضافه كرد: اما نكته ديگر در پروژه هاي اوراق مشاركتي، هزينه بالاي ساخت آنها بوده است، به گونه اي كه اگر پروژه اي را مي شد با 100 ميليارد تومان ساخت، براي آن 150 تا 180 ميليارد هزينه شده و در برخي از اين پروژه ها به خاطر مديريت بد و عدم نظارت بر ساخت، قراردادهاي بسته شده پاي شهر گران تمام شده و هزينه ساخت آن بيشتر شده است.

وي ادامه داد: به عنوان مثال در حال حاضر ما پروژه اي را در ميان پروژه هاي اوراق مشاركتي داريم كه 190 تا 200 ميليارد تومان براي ساخت آن هزينه شده، اما ارزشش كمتر از 120 ميليارد تومان است و به نظر مي رسد شهرداري و آن بخش كه مسئول پروژه بوده اند مانند بچه پولدارها خرج كرده اند و اين باعث شده بسياري از پروژه هاي اوراق مشاركت، زيان ده شوند كه اميدواريم شهرداري بتواند با تمهيداتي اين پروژه هاي ضررده را به پروژه هايي سودآور تبديل كند.

صبوري افزود: اما يكي ديگر از مشكلات شهرداري در حوزه مالي، عدم پرداخت سهم دولت از جمله در حوزه حمل ونقل و به ويژه خريد اتوبوس است كه از زمان دولت نهم آغاز شد و از آن زمان ديگر دولت سهم خود براي خريد اتوبوس را پرداخت نكرد و شهرداري ها تحت فشار قرار گرفتند و يكي از دلايل فرسودگي ناوگان اتوبوسراني شهرها نيز همين است.

وي تصريح كرد: اما در حوزه حمل ونقل ريلي، شهرداري در اجراي مترو توانسته از راه هاي جديدي براي استفاده از اعتبارات دولتي اقدام كند از جمله از طريق فروش اوراق مشاركت كه پرداخت 50 درصد از سود اين اوراق به عهده دولت است، اما باز هم شاهديم كه دولت به تعهدات خود در اين زمينه عمل نمي كند.

صبوري با اشاره به عمل نكردن دولت به تعهدات خود در زمينه درآمدهاي ناشي از عوارض ارزش افزوده نيز گفت: متاسفانه دولت به 70 تا 80 درصد از وظايف خود درخصوص بزرگترين درآمد پايدار شهرداري ها عمل نكرده و اين درآمدها را پرداخت نمي كند و از سوي ديگر دولت با تصويب يك آئين نامه داخلي، سهم ارزش افزوده كلانشهرها را ميان شهرهاي كوچكتر تقسيم مي كند و همين موانع بر سر راه تامين درآمدها باعث مي شود كه شهرداري ها به سمت شهرفروشي بروند.

وي با اشاره به افزايش مطالبات شهرداري ها از دولت و از سوي ديگر ارائه لايحه اي از جانب دولت به مجلس در خصوص اعتبارات ماليات ارزش افزوده، گفت: در صورت تصويب اين لايحه، تمامي راه هاي ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري ها بسته و شوراها ديگر نمي توانند هيچ گونه عوارضي را وضع كنند.

صبوري با اشاره به برخي آراي ديوان عدالت اداري به ضرر شهرداري ها، از بررسي اين موضوع در شوراي عالي استان ها خبر داد و اضافه كرد: همين موارد باعث شده كه شهرداري ها به سمت تراكم فروشي و شهرفروشي بروند و آينده زيست شهري به خطر بيفتد.

وي افزود: يكي ديگر از اقدامات ما در حوزه هزينه شهرداري، جلوگيري از ريخت و پاش هاي گذشته بود كه برخي از آنها نهادينه شده و سخت است چيزي را كه عادت شده،‌ حذف كرد و ما توانستيم به نوعي با كاهش هزينه ها به كاهش مشكلات مالي شهرداري كمك كنيم تا شايد بتوانيم با اين اقدامات، هزينه هاي جاري را كاهش دهيم.

نايب رییس شوراي شهر شيراز گفت: يكي از مواردي كه در هزينه هاي شهرداري با آن روبه رو هستيم، وجود تعداد زيادي نيروي انساني است به گونه اي كه امروز نيروهاي حاضر در شهرداري دوبرابر چارت سازماني مورد نياز شهر است، البته در اين راه به هيچ عنوان به دنبال تعديل نيرو نيستيم بلكه به دنبال راه هاي جديد براي استفاده بهينه تر از نيروها هستيم.

صبوري با اشاره به پيگيري اجراي طرح شهر الكترونيك به عنوان يكي از اقدامات شهرداري در راستاي كاهش هزينه ها، گفت: يكي از مواردي كه طي 20 سال گذشته در حوزه املاك شيراز انجام نشده، بحث مميزي املاك شهر است كه در دور جديد، عزم ما براي اجراي مميزي شهر جدي است و زماني كه طرح هاي تفصيلي يا مميزي منطبق شود، درآمد بسياري به سمت شهر مي آيد و ما مي توانيم به راحتي عوارض نوسازي را استحصال كنيم، اين در حالي است كه هم اكنون تنها 40 تا 50 ردصد از عوارض نوسازي شهر صادر مي شود كه اكثر آنها هم پرداخت نمي شود و اين به آن دليل است كه مميزي قوي نداريم و با اجراي طرح جامع حوزه شهرداري الكترونيك و مميزي املاك و آسان سازي روند كار در صدور پروانه و استعلام، شاهد درآمدزايي بهتر شهرداري خواهيم بود.

وي افزود: در حال حاضر 85 درصد مراجعات مردم به شهرداري ها براي دريافت استعلام است كه با اجراي طرح جديد تا پايان تابستان تمام استعلام ها يك روزه صادر مي شود و اين موجب كاهش بخش اعظمي از رفت وآمدها به شهرداري مي گردد.

صبوري گفت: يكي ديگر از مشكلات مالي شهرداري در حوزه وصول مطالبات شهرداري از دستگاه هاي اجرايي دولتي است و چون اكثر اين سازمان ها و ارگان ها با مشكلات مالي مواجه هستند، زماني كه شهرداري نيز براي دريافت مطالبات خود اقدامي مي كند، شروع به گروكشي مي كردند، البته شهرداري همچنان به دنبال وصول اين مطالبات است اما هنوز حتي 10 درصد اين مطالبات نيز وصول نشده است.

46

کد خبر 792951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =