چرا وکلای اسفندیار رحیم‌مشایی عزل شدند و خبرنگاران در دادگاه نبودند؟

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با نشان دادن برخی اسناد پرونده اسفندیار رحیم‌مشایی عنوان کرد دو وکیل مدافع ابتدایی او توسط وکیل سومش، عزل شده‌اند و خود مشایی هم لایحه نوشته و در آن وکلایش را از حضور در دادگاه عزل کرده است.

 

 

 

 

 

 

معاون اول قوه قضاییه درباره این که چرا در دادگاه اسفندیار رحیم‌مشایی که عنوان شده بود به صورت علنی برگزار می شود، خبرنگارها حضور نداشتند، توضیح داد: خبرنگاران و عکاسان زیادی ممکن است متقاضی حضور در دادگاه علنی باشند، با این حال فضای دادگاه ها کوچک است و امکان ندارد همه خبرنگاران متقاضی حضور داشته باشد، مضافا اینکه رسیدگی به پرونده اقتضا می کند قاضی به صورت دقیق به سخنان متهم گوش دهد و همهمه و سروصدا مخل تمرکز او خواهد بود.

 

42231

کد خبر 799894

برچسب‌ها