فارس نوشت: معاون سیاسی وزیر خارجه با بیان اینکه سیاست های آمریکا توسط روحانی به چالش کشیده شد، گفت که دولت فعلی آمریکا به هیچ وجه ظرفیت گفتگو کردن ندارد.

سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران امشب (سه شنبه) در برنامه گفت وگوی ویژه خبری به صورت مستقیم از نیویورک طی سخنانی درباره پیام سخنرانی حسن روحانی در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: این سخنرانی به نوعی مانیفست سیاست خارجی ما در زمان حاضر و نحوه برخورد ما با مسائل جهانی و رویکردهای ایران بود.

معاون سیاسی وزیر خارجه با اشاره به مخالفت کنونی جهان با روند یکجانبه گرایی اضافه کرد: در نشست مجمع عمومی سیاست های آمریکا توسط آقای روحانی به چالش کشیده شد و رئیس جمهور منطق جمهوری اسلامی ایران در برخورد با سیاست ترامپ را بیان کرد. شاید لازم بود به صورت کامل و جامع پاسخ ادعاهای ترامپ و درخواست های ایشان برای مذاکره با ایران که از موضع منافقانه و اهداف غیر مذاکراتی صورت می گیرد، داده شود که داده شد.

این دیپلمات ارشد کشورمان بیان کرد: روحانی چهره واقعی ترامپ را افشا کرد و اینکه کسی که به تعهدات خود پایبند نیست نمی تواند مورد اعتماد باشد و اگر آمریکا در گفتگو صداقت دارد باید در پایبندی به تعهدات خود این را ثابت کند.

دولت فعلی آمریکا به هیچ وجه ظرفیت گفت‌وگو کردن ندارد

عراقچی اضافه کرد: دولت فعلی آمریکا به هیچ وجه ظرفیت گفتگو کردن ندارد. ترامپ در چند ساعت گذشته مواضع متناقضی را اتخاذ کرد. صبح توئیت می زند و دو ساعت قبل در مجمع عمومی نظری متفاوت را بیان می کند.

معاون سیاسی وزیر خارجه اظهار داشت: رئیس جمهور کشورمان در سخنرانی خود باید پاسخ ترامپ را با منطق لازم می داد و دنیا و مردم ما می فهمیدند که منطق ایران منطق استوار سیاسی است و براساس اصول و قواعد صحبت می کند و کسی که به هیچ قاعده ای پایبند نیست، ایران نمی تواند طرف مذاکره با چنین فردی قرار بگیرد. ایران اهل منطق و گفت وگو است.

وی بیان کرد: رئیس جمهور همچنین در سخنرانی خود انتقاد شدیدی از کشورهای غربی کردند که عوامل تروریستی را در کشورهای خود جا دادند. روز گذشته شورای امنیت موضع محکمی را در خصوص حمله تروریستی شهر اهواز گرفت و آن را محکوم و با دولت و مردم ایران همدردی کرد و این در اثر تلاش ها و تماس هایی بود که در نیویورک انجام شد.

اظهارات عراقچی در بدو ورود به کابل

عراقچی با اشاره به ریاست فعلی آمریکا بر شورای امنیت سازمان ملل، خاطرنشان کرد: اخباری داشتیم که ترامپ می خواهد جلسه ای را درباره ایران تشکیل دهد که فکر می کردند می توانند جلسه ای را با موضوع ایران تشکیل دهند که با بررسی هایی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که این جلسه می تواند به ضد اهداف خود تبدیل شود و در نهایت موضوع آن را تغییر دادند و عدم اشاعه گذاشتند و امکان حضور ایران را با بازی های آیین نامه ای سلب کردند، براساس اخباری که داریم در جلسه فردا تقریبا همه کشورهای عضو شورا و به ویژه اروپایی ها قصد دارند از برجام و لزوم پایبندی به آن دفاع کنند و جلسه فردا خلاف خواستی که ترامپ دنبال می کند، تبدیل خواهد شد.

جلسه فردا به انزوای بیشتر آمریکا تبدیل خواهد شد

این دیپلمات ارشد کشورمان درباره نشست فردای شورای امنیت نیز بیان کرد: ارزیابی من این است که جلسه فردا به انزوای بیشتر آمریکا تبدیل خواهد شد. آمریکا در یکی دو سال گذشته تلاش کرده، دو سه بار تلاش کرد موضوع ایران را به شورای امنیت بکشاند، ولی هر بار بقیه اعضا ممانعت کردند از اینکه ایران به جمع بندی یا بیانیه مطبوعاتی علیه ایران برسد و هر کدام از جلسات به جلسات حمایت از ایران تبدیل و آمریکا منزوی شد.

وی گفت: تقریبا مطمئنم جلسه فردا نیز چنین خواهد شد. اول گفتند جلسه ای با موضوع ایران تشکیل شود بعد که بررسی کردند دیدند خطرناک است و ایران می تواند آنها را به چالش بکشد، بعد موضوع را به بحث عدم اشاعه تبدیل کردند و با استفاده از ابزارهای آیین نامه ای شورای امنیت جلسه را به نحوی گذاشتند که کشورهای غیر عضو شورای امنیت نتوانند در نشست شرکت کنند.

عراقچی در عین حال خاطرنشان کرد: البته ما تدارکاتی را برای فردا دیده ایم و آقای روحانی در محل دیگری بعد از این جلسه مواضع ایران را اعلام خواهد کرد.

معاون سیاسی وزیر خارجه در مقایسه بین سخنرانی دونالد ترامپ و روحانی نیز گفت: همه کسانی که هر دو سخنرانی را دیدند می توانند یک مقایسه را انجام دهند که با لحن و ادبیات سخنرانی ترامپ غیرمتعارف و بی ادبانه و سخنرانی دوم با ادبیاتی کاملا فاخر و با موضعی منطقی بود.

عراقچی افزود: اینکه آقای ترامپ در ابتدای صحبتش گفت دستاوردهای دولت من در دو سال گذشته بیشتر از هر رئیس جمهور آمریکا بود که به جوک شبیه است، باعث خنده همه شد و این بی سابقه است که رئیس جمهوری این چنین مضحکه شود.

توئیت های ایشان مضحکه عام و خاص شده

به گزارش فارس، وی در ادامه گفت: آقای ترامپ در بین همه کشورها حتی بین متحدان خود در صحبت های خصوصی و عمومی به عنوان کسی که قابل اتکا و قابل اعتماد و پیش بینی نیست، شناخته می شود؛ حتی از کشورهای متحد ترامپ نیز این را می شنویم که حتی اعتماد ندارند توافقی کنند ایشان در مسیر بازگشت آن را نقض نکند و معتقدند بر تعهداتش پایبند نیست. توئیت های ایشان مضحکه عام و خاص شده، البته رئیس جمهور مردم آمریکاست و ما در این زمینه قضاوتی نمی کنیم، ولی در عرصه بین المللی چنین نگاهی وجود دارد.

باب لجبازی نیست

عراقچی با بیان اینکه هیچ کشوری رغبت ندارد با چنین فرد و دولتی وارد مذاکره شود، اظهار داشت: هم ایشان هم وزیر خارجه و هم دولتش مواضع متناقضی درباره ایران داشته اند. در شرایط فعلی مردم ما حتما توجه دارند که هیچ انگیزه ای برای مذاکره و گفتگو با آمریکا نداریم از باب لجبازی نیست، بلکه براساس منطق کاملا استواری است، به هیچ وجه نمی توانیم با کسی که عدم تعادل و پایداری در مواضع خود دارد و از طرف دیگر به توافق دولت قبلی خود پایبند نیست، وارد گفتگو شویم، با چه هدف و انگیزه ای؟

این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به اظهارات روحانی در نشست مجمع عمومی گفت: اگر دولت آمریکا مایل است به سازوکارهای بین المللی و چندجانبه برگردد، راه باز است و اگر برای بازگشت آمریکا به برجام احیانا تمایلی باشد، این بار این ایران است که شروط خود را خواهد داشت.

معاون وزیر خارجه درباره این شروط اظهار داشت:دولت آمریکا باید تضمین های جدیدی بدهد که برگردد و به همه ابعاد برجام کاملا پایبند باشد و تضمین دهد که این پایبندی را در طول اجرای برجام ادامه خواهد داد و اینگونه نباشد که این فضای عدم اطمینان و بی ثبات را ادامه و استمرار دهد.

وی گفت: اگر تمایلی برای تعامل وجود دارد، مسیر برای تعامل باز است و در قالب برجام وجود داشته و چین، روسیه و اروپا حضور داشتند و آمریکا هم می تواند برگردد ولی برگشت آمریکا به آسانی گذشته نخواهد بود و حتما باید با شرایطی باشد که ایران معین می کند.

عراقچی بیان کرد: البته چشم اندازی برای این موضوع وجود ندارد و هنوز دولت آمریکا به این عقلانیت و باور نرسیده که به مسیر تعامل در چارچوب برجام بازگردد.

کنفرانس مطبوعاتی فردای روحانی

معاون وزیر خارجه درباره سخنرانی فردای روحانی نیز گفت: سخنرانی فردا در پاسخ به جلسه ای آمریکا در شورای امنیت است و حتما سخنانی گفته می شود که نیاز به پاسخگویی دارد و آقای روحانی آمادگی دارد و ما در قالب یک کنفرانس مطبوعاتی این را برگزار خواهیم کرد.

عراقچی تصریح کرد: امر مضحکی است که کشوری که قطعنامه شورای امنیت را قبول کرده و الان نقض کرده و از آن خارج شده می خواهد کشوری که به قطعنامه پایبند بوده را بیاورد و با آن برخورد کند. احتمال زیاد می دهیم کشورهای دیگر مواضع جدی و روشن علیه صحبت های ترامپ خواهند داشت، آقای روحانی آمادگی دارد که وارد صحنه شویم و پاسخ این انتقادها را بدهند.

* جلسه وزرای خارجه ایران و 1+4 گامی بزرگ و رو به جلو

وی درباره نشست دیشب وزرای خارجه ایران و گروه 1+4 نیز گفت: جلسه دیشب گام بزرگ رو به جلو بود. وزرای خارجه 1+4 و ایران 15 تیر ماه تشکیل جلسه دادند و بیانیه مشترکی با 12 بند صادر شد و عنوان شده بود که تامین خواسته های ایران در این 12 حوزه نقش حیاتی در ادامه برجام دارد و بر حفظ برجام تأکید کرده بودند.

عراقچی اضافه کرد: در جلسه دیشب تعهدات سیاسی مورد تأکید قرار گرفت و به تعهدات گذشته رجوع شد و راه حل های عملیاتی که توسط کارشناسان ایران و 1+4 در دو سه ماه گذشته بررسی و بحث های مفصل در این زمینه شده بود، ایده هایی پیدا شده و سازوکارها و مکانیسم هایی برای دریافت و پرداخت های بانکی ایران طراحی شده که وزرای خارجه اینها را بررسی و از آنها استقبال کردند و به کارشناسان ماموریت دادند این سازوکارها را در اسرع وقت نهایی و مستقر کنند.

این دیپلمات ارشد کشورمان گفت: امیدواریم قبل از دور بعدی تحریم های آمریکا در 14 آبان، این سازوکارها یا حداقل بخشی از این سازوکارها مستقر شود و به سازوکارهای ویژه ای که طراحی شده هم اشاره شده بود. اینکه مسیر ویژه مالی برای ایران طراحی شده، در بیانیه آمده و این مسیر در اروپاست ولی امکان استفاده کشورهای ثالث نیز وجود دارد.

معاون سیاسی وزیر خارجه ادامه داد: کشوری که بیرون از اروپا خریدار نفت ایران است می توان از این مسیر استفاده کند و تا وقتی نهایی نشود جزییات آن بیان نمی شود. دولت آمریکا در چند ماهه گذشته تلاش کرد جلوی این را بگیرد و هیأت هایی را به کشورهای مختلف فرستادند و برخی کشورها را تهدید و تطمیع کردند و سر راه اروپا سنگ اندازی کرده و سعی کردند مسیرها را ببندند ولی این سازوکارها در حال طراحی است و امیدواریم تا قبل از نیمه آبان بخشی از این سازوکارها مستقر و در هفته های بعد بقیه سازوکارها مستقر شود.

وی گفت: نشست دیشب یک نمایش سیاسی به نفع ایران و به ضرر آمریکا بود و برد سیاسی برای ایران و یک انزوای سیاسی برای آمریکا بود.هزینه سیاسی که الان 1+4 پرداخت می کنند و سرمایه گذاری سیاسی می کنند برای ما قابل توجه است و باید این را بشناسیم، ولی این اراده سیاسی باید عملیاتی شود. مهمترین موردی که شب گذشته حاصل شد بحث سازوکار ویژه مالی بود که تأکید شد که کارشناسان زودتر برقرار کنند.

 معاون سیاسی وزیر خارجه ادامه داد: این کشورها در بیانیه اذعان کردند که بدون خواسته های ایران برجام نمی تواند ادامه یابد، در بیانیه دیشب آمد و اینکه برجام را حفظ کنند به صراحت گفتند.

عراقچی در پاسخ به این سوال که آیا 1+4 دنبال مشروعیت زدایی از تحریم های آمریکاست یا دور زدن این تحریم ها ادامه داد: مشروعیت زدایی که اتفاق افتاده و این کشورها با اقدام خود برای مقابله با تحریم های آمریکا می گویند ما مشروعیتی برای این تحریم ها قائل نیستیم و دوم اینکه راه حل هایی پیدا می کنند که این تحریم ها را کنار بزنند.

وی عنوان کرد: بحث دور زدن و کارهای غیرقانونی نیست، بلکه یافتن مکانیسم ها و کانال های بانکی است که آمریکا نتواند مانع آن شود. در مذاکره با اروپا با ظرائف فنی آشنا شدیم. دوستان در صنعت و معدن، بانکی مرکزی، کشتیرانی و ... همه هستند از جمله از بانک مرکزی تا بتوانیم کانال های بانکی را برقرار کنیم. اگر بحث بانکی درست شود، خیلی از بحث های نفتی هم درست خواهد شد.

مهم‌ترین اولویت ما سازوکارهای مالی و بانکی است

عراقچی افزود: مهم ترین اولویت ما سازوکارهای مالی و بانکی است و اگر مستقر شوند انشاءالله قدم های بعدی را برخواهیم داشت.

وی گفت: ایران امید خود را به این مذاکرات نبسته است، ولی به عنوان دیپلمات ها مامور هستیم که از این مذاکرات اگر می توانیم، راهی را باز کنیم، امید دولت به این راه حل ها نیست، امید دولت به توانمندی های داخلی است و ما به عنوان دیپلمات موظفیم راه حل های عملیاتی با کشورهای دیگر را که به نفع کشور می تواند باشد باز کنیم، با گروه 1+4 خوب پیش رفتیم، ولی کند بوده و کندتر از انتظارات ما این مسیرها باز می شود.

معاون سیاسی وزیر خارجه بیان کرد: علت کند بودن این است که اولا کار به مراتب سخت تر از آن است که ما و اروپا فکر می کردیم، پیچیدگی مالی اروپا به آمریکا به قدری زیاد است که کار را سخت کرده است. کار بسیار سخت تر از آن بود که اروپایی ها فکر می کردند و از آن طرف فشار آمریکا نیز بیشتر از آن بود که اروپا فکر می کرد و آمریکا هم کمر بسته با کمک رژیم صهیونیستی و عربستان و برخی نوچه ها در تلاشند این مسیرها و راه های اقتصادی ایران را ببندند.

وی افزود: ما با کمک اروپا و چین و روسیه و برخی کشورهای دیگر که دوستان ایران هستند به دنبال این هستیم که این معبرها را باز کنیم که نیازهای کشور تامین و دریافت و پرداخت ها انجام شود، امیدواریم، البته کار آسانی نیست و پیچیدگی های خود را دارد. اگر نشد نهایتا اتکای کشور به ظرفیت های داخلی خود است.

عراقچی بیان کرد: توانمندی های ما در شکلی هست که از این چالش اخیر که آمریکا ایجاد کردند، به خاطر اینکه احساس کردند در برجام ضرر کردند، عبور خواهیم کرد.

به گزارش فارس، وی افزود: جنگی که آمریکا شروع کرده جنگ نظامی نخواهد بود، ولی جنگ اقتصادی وجود دارد و سعی می کنند به ما تحمیل کنند و ما با آنها مقابله می کنیم. ما جنگ اقتصادی روانی را نادیده نگیریم و مردم باید در داخل کشور مراقب باشند تحت تاثیر بازی روانی آمریکا قرار نگیرند.

اگر اروپا، چین و روسیه نتوانند کاری کنند سناریوهایی را در نظر گرفته‌ایم

معاون سیاسی وزیر خارجه درباره اینکه اروپا تا چه زمانی خواهند ایستاد؟ عنوان کرد: ما امید به اینکه آنها پای قضیه بایستند نداریم، دولت سیاست های خود را با امید و اتکا به مردم دنبال کند. در هم تنیدگی اقتصاد اروپا و آمریکا از یک طرف و سیستم تصمیم گیری در اروپا هم مانع دیگری است که کار را سخت تر و زمان را طولانی تر می کند، البته خود اروپایی ها معتقدند در استانداردهای اروپایی سریع تر عمل می کنند، البته برای ما زمان کوتاه و حیاتی است.

این دیپلمات ارشد کشورمان افزود: اگر اروپا، چین و روسیه نتوانند کاری کنند سناریوهایی را در نظر گرفته ایم و بحثی که روحانی گفت تعهد در برابر تعهد و تهدید در برابر تهدید و ما مطابق با نحوه عملکرد طرف مقابل حرکت می کنیم، اگر به سمت نقض تعهدات بروند ایران هم چنین می کند و اگر به سمت همکاری بیایند ایران نیز چنین خواهد کرد.

2323

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 807440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 2
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام A1 ۰۷:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
  0 0
  فرش پشت سرت صادراتيه
 • بی نام A1 ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
  0 0
  نگاهی به وضعیت قیمت کالاهای اساسی از اقلام خوراکی گرفته تا نرخ مسکن و حمل و نقل، بیانگر آن است که آمار اعلام شده در خصوص نرخ تورم هیچ نسبتی با واقعیات روزمره جامعه ندارد. اگر نظام ما دولت ما با يك كشور دنيا جابجا بشه يعني مسئولين ما برن او كشور فكر نمي كنيد فردا در اون كشور تمامي انان را اخراج يا اعدام مي كنند