24 آنلاین نوشت: دریافت برخی سیگنال‌ها درباره تایید احتمالی لایحه CFT در شورای نگهبان، رسانه‌های دلواپس و برخی چهره‌های اصول‌گرا را برای نوع واکنش به این رخداد، به برنامه‌ریزی واداشته است.

انتشار این خبر احتمالی در محافل دلواپسان، موجب خشم آنها شده اما  به آنها تاکید شده  به شورای نگهبان حمله نکنند.

شورای نگهبان

گفته می شود دلواپسان پس از تایید مصوبه در شورای نگهبان  در جهت توجیه تراشی برای این تایید شورای نگهبان برمی آیند و  قرار است ضمن حمله به دولت، چنین وانمود کنند که شورای نگهبان در شرایط اضطراری ناگزیر از تایید CFT شده است.

از سویی گفته می شود به  برخی چهره های سیاسی و رسانه ای که طی دوهفته اخیر به این لایحه حمله کرده و حتی مسئولان را خائن! خوانده اند سفارش شده خویشتنداری به خرج دهند.

1717

کد خبر 812986

برچسب‌ها