برنامه مسابقات فوتبال اعلام شده است، اما قرع‌کشی 15 مهرماه انجام می‌شود.

مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی 2010 گوانگژو از 16 آبان ماه آغاز می‌شود و چهارم آذرماه به پایان می‌رسید.

به گزارش ایلنا طبق برنامه‌ای که اعلام شده است، این مسابقات در چهار گروه چهار تیمی و دو گروه پنج تیمی برگزار می‌شود.

مسئولان برگزاری برنامه مسابقات فوتبال را اعلام کرده‌اند. اما قرعه‌کشی این مسابقات پانزدهم مهرماه انجام می‌شود.

برنامه کلی بازیها به شرح زیر است :

مرحله گروهی

یکشنبه 16 آبان 89

1-تیم سوم گروه F-تیم دوم گروه F- -استادیوم پانیو- ساعت 11:30 به وقت ایران

2-تیم پنجم گروه F-تیم چهارم گروه F- استادیوم پانیو- ساعت 14:30 به وقت ایران

3-تیم سوم گروه E-تیم دوم گروه E-استادیوم هوانگ پو- ساعت 11:30 به وقت ایران

4-تیم پنجم گروه E-تیم چهارم گروه E- استادیوم هوانگ پو- ساعت 14:30 به وقت ایران

دوشنبه 17 آبان 89

5-تیم دوم گروه B-تیم سوم گروه B-استادیوم ژونگ ‍ژین- ساعت 11:30 به وقت ایران

6-تیم اول گروه B-تیم چهارم گروه B- استادیوم ژونگ ‍ژین- ساعت 14:30 به وقت ایران

7-تیم دوم گروه D- تیم سوم گروه D-استادیوم پانیو- ساعت 11:30 به وقت ایران

8-تیم اول گروه D-تیم چهارم گروه D-استادیوم پانیو- ساعت 14:30 به وقت ایران

سه شنبه 18 آبان 89

9-تیم دوم گروه A-تیم سوم گروه A-استادیوم هوادو- ساعت 11:30 به وقت ایران

10-تیم اول گروه A-تیم چهارم گروه A-استادیوم تیانهه- ساعت 14:30 به وقت ایران

11-تیم دوم گروه C-تیم سوم گروه C-استادیوم رنمین- ساعت 11:30 به وقت ایران

12-تیم اول گروه C-تیم چهارم گروه C-استادیوم رنمین- ساعت 14:30 به وقت ایران

13-تیم پنجم گروه F-تیم سوم گروه F-استادیوم پانیو- ساعت 11:30 به وقت ایران

14-تیم چهارم گروه F-تیم اول گروه F-استادیوم پانیو- ساعت 14:30 به وقت ایران

15-تیم پنجم گروه E-تیم سوم گروه E- استادیوم هوانگ پو -ساعت 11:30 به وقت ایران

16-تیم چهارم گروه E-تیم اول گروه E-استادیوم هوانگ پو- ساعت 14:30 به وقت ایران

چهارشنبه 19 آبان 89

17-تیم چهارم گروه B-تیم دوم گروه B-استادیوم ژونگ ژین- ساعت 11:30 به وقت ایران

18-تیم سوم گروه B-تیم اول گروه B- استادیوم ژونگ ژین- ساعت 14:30 به وقت ایران

19-تیم چهارم گروه D-تیم دوم گروه D- استادیوم یوژیوشان- ساعت 11:30 به وقت ایران

20-تیم سوم گروه D-تیم اول گروه D- استادیوم یوژیوشان- ساعت 14:30 به وقت ایران

پنجشنبه 20 آبان 89

21-تیم چهارم گروه A-تیم دوم گروه A-استادیوم هوادو- ساعت 11:30 به وقت ایران

22-تیم سوم گروه A-تیم اول گروه A- استادیوم تیانهه -ساعت 14:30 به وقت ایران

23-تیم چهارم گروه C-تیم دوم گروه C-استادیوم رنمین- ساعت 11:30 به وقت ایران

24-تیم سوم گروه C-تیم اول گروه C- استادیوم رنمین- ساعت 14:30 به وقت ایران

25-تیم دوم گروه E-تیم چهارم گروه E- استادیوم هوانگ پو -ساعت 11:30 به وقت ایران

26-تیم اول گروه E-تیم پنجم گروه E- استادیوم هوانگ پو -ساعت 14:30 به وقت ایران

27-تیم دوم گروهF-تیم چهارم گروه F- استادیوم پانیو- ساعت 11:30 به وقت ایران

28-تیم اول گروه F-تیم پنجم گروه F- استادیوم پانیو- ساعت 14:30 به وقت ایران

جمعه 21 آبان 89

مراسم افتتاحیه

شنبه 22 آبان 89

29-تیم سوم گروه D-تیم چهارم گروه D- استادیوم هوانگ پو -ساعت 11:30 به وقت ایران

30-تیم اول گروه B-تیم دوم گروه B- استادیوم ژونگ ژین- ساعت 14:30 به وقت ایران

31-تیم دوم گروه F-تیم پنجم گروه F- استادیوم رنمین- ساعت 11:30 به وقت ایران

32-تیم سوم گروه F-تیم اول گروه F- استادیوم رنمین- ساعت 14:30 به وقت ایران

33-تیم اول گروه D-تیم دوم گروه D- استادیوم یوژیوشان- ساعت 11:30 به وقت ایران

34-تیم سوم گروه B-تیم چهارم گروه B- استادیوم هوانگ پو - ساعت 14:30 به وقت ایران

35-تیم دوم گروه E-تیم پنجم گروه E- استادیوم هوادو- ساعت 11:30 به وقت ایران

36-تیم سوم گروه E-تیم اول گروه E- استادیوم تیانهه -ساعت 14:30 به وقت ایران

یکشنبه 23 آبان 89

37-تیم اول گروه C-تیم دوم گروه C- استادیوم یوژیوشان- ساعت 11:30 به وقت ایران

38-تیم سوم گروه C-تیم چهارم گروه C- استادیوم رنمین- ساعت 11:30 به وقت ایران

39-تیم اول گروه A-تیم دوم گروه A- استادیوم تیانهه -ساعت 14:30 به وقت ایران

40-تیم سوم گروه A-تیم چهارم گروه A- استادیوم هوادو- ساعت 14:30 به وقت ایران

دوشنبه 24 آبان 89

41-تیم اول گروه F-تیم دوم گروه F- استادیوم ژونگ ژین- ساعت 11:30 به وقت ایران

42-تیم چهارم گروه F-تیم سوم گروه F- استادیوم یوژیوشان- ساعت 11:30 به وقت ایران

43-تیم اول گروه E-تیم دوم گروه E- استادیوم هوانگ پو - ساعت 11:30 به وقت ایران

44-تیم چهارم گروه E-تیم سوم گروه تیم سوم گروه E- استادیوم هوادو- ساعت 11:30 به وقت ایران

چهارشنبه 26 آبان 89

یک هشتم نهایی

45-تیم دوم گروه A-تیم دوم گروه C- استادیوم تیانهه -ساعت 14:30 به وقت ایران

46-تیم اول گروه D-تیم سوم گروه B ،E یا F- استادیوم رنمین- ساعت 14:30 به وقت ایران

47-تیم اول گروه B-تیم سوم گروه A،C یا D- استادیوم یوژیوشان- ساعت 11:30 به وقت ایران

48-تیم اول گروه F-تیم دوم گروه E- استادیوم هوادو- ساعت 11:30 به وقت ایران

پنجشنبه 27 آبان 89

49-تیم اول گروه E-تیم دوم گروه D- استادیوم تیانهه -ساعت 11:30 به وقت ایران

50-تیم اول گروه C-تیم سوم گروه A،B یا F- استادیوم رنمین- ساعت 11:30 به وقت ایران

51-تیم دوم گروه B-تیم دوم گروه F- استادیوم یوژیوشان- ساعت 11:30 به وقت ایران

52-تیم اول گروه A-تیم سوم گروه C،D یا F- استادیوم هوادو- ساعت 14:30 به وقت ایران

یکشنبه 30 آبان 89

مرحله یک چهارم نهایی

53-برنده بازی 45-برنده بازی 46- استادیوم تیانهه -ساعت 14:30 به وقت ایران

54-برنده بازی 47-برنده بازی 48- استادیوم هوانگ پو - ساعت 14:30 به وقت ایران

55-برنده بازی 49-برنده بازی 50- استادیوم یوژیوشان- ساعت 11:30 به وقت ایران

56-برنده بازی 51-برنده بازی 52 - استادیوم هوانگ پو - ساعت 11:30 به وقت ایران

سه شنبه 2 آذر 89

نیمه نهایی

57-برنده بازی 53-برنده بازی 55- استادیوم تیانهه -ساعت 14:30 به وقت ایران

58-برنده بازی 54-برنده بازی 56- استادیوم یوژیوشان- ساعت 11 به وقت ایران

پنجشنبه 4 آذر 89

59-رده بندی - استادیوم تیانهه -ساعت 11 به وقت ایران

60-فینال- استادیوم تیانهه -ساعت 14:30 به وقت ایران 

کد خبر 96559

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =