جمعی از مسئولان و محققان پژوهشکده علوم شناختی، ظهر امروز چهارشنبه بارهبر انقلاب دیدار کردند.

عکس‌ها: khamenei.ir
۶۷۲۸۲