در سالروز قیام مردم تبریز در بهمن سال ۱۳۵۶، صبح امروز دوشنبه جمعی از مردم استان آذربایجان شرقی با رهبر انقلاب، دیدار کردند.

عکس‌ها: leader.ir، khamenei.ir
۶۷۲۸۲