بارش برف زمستانی در تهران موجب سفید پوش شدن شهر و زیبایی معابر شد. منبع: yjc

265 256