هفته دوم لیگ بیس بال ایران به میزبانی بوشهر در حال برگزاری است و این تصاویر را صفحه رسمی انجمن بیسبال از این مسابقات در بوشهر منتشر کرده است. این دیدار بین دو تیم طیف تهران و نادری بوشهر برگزار شد.

265 256