معصومیت کودکان سیل زده در قاب دوربین «میزان» کادر بندی خوب«تسنیم» از «گورستان سربازان آمریکایی در لانه جاسوسی» کپشن نویسی جامع عکاس «ایرنا» درباره «رانندگان ماشین خواب تاکسی های اینترنتی پایتخت» در عکس های منتخب هفته می‌بینید. منبع: media

265 256

برچسب‌ها