مبتلایان ویروس کرونا ،تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از ۲۰۰۰ نفر رسید. تعداد قربانیان این ویروس به ۵۶ نفر رسید. دولت چین اعلام کرده است که داروی این بیماری ساخته شد و به زودی بصورت رایگان توزیع و در اختیار مردم قرار داده می شود. منبع: مهر

265 256