بندر و اسکله صیادی بریس با ارتفاع 10 متر از سطح دریا، و حداقل عمق آن 4 متر درخور است و محل صید انواع ماهی و شاه‌میگو است، و جاذبه‌ای جالب به لحاظ لنگر انداختن لنج‌ها و کشتی‌هاست‌.عکس ها : امیرعلی معزی

256263