آخرین روز از سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر شامگاه یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ با اجرای چند تئاتر خیابانی در محوطه تئاتر شهر برگزار شد. منبع: yjc

265 256