فوتبال ایران،‌ همواره میزبان مربیان کروات بوده است.سکوچیچ،‌پنجمین مربی اهل کرواسی است که هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفته است. منبع: ایرنا

265 256