منطقه یک آزادراه تهران-شمال به طول 32 کیلومتر، طی مراسمی به طور رسمی و با حضور رئیس جمهور روحانی و وزیر راه و شهرسازی و ... مورد بهره‌برداری قرار گرفت. منبع: president

265 256