هدایای سفارت چین و شرکت‌های چینی در ایران است به طرف ایرانی تحویل داده شد. این هدایا 5000 کیت تشخیص ویروس کرونا است. منبع: kafiha_ct

265 256

بلیط هواپیما