تعدادی از پرستاران بخش ICU بیمارستان فرقانی قم پلاکاردی در دست گرفتند که رویش نوشته بود:«کرونا را شکست می‌دهیم». منبع: yjc

265