ویروس کرونا این روزها در کشور شیوع پیدا کرده و با رعایت کردن یک سری اصول بهداشتی می توانیم از مبتلا شدن به آن جلوگیری کنیم. منبع: صداوسیما

265 256