این روزها با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و همچنین در استان البرز شاهد انداختن ماسک و دستکش آلوده و مصرف شده هستیم که این عمل علاوه بر اینکه چهره شهر را زشت و زننده می کند، باعث انتقال ویروس کرونا هم می شود.منبع: فارس

265 256