پیکر مرحوم سیامند رحمان از محل ورزشگاه تا محل تدفین در قبرستان خلیفه ملا خدر تشییع شده و در این محل به خاک سپرده می شود. منبع: yjc

265 256