بیمارستان یافت‌آباد را وزارت بهداشت به عنوان مرکز درمانی بیماران مشکوک به کرونا در نظر گرفته است. این بیمارستان خلوت‌تر از همیشه و بدون ازدحام و شلوغی همیشگی، میزبان مبتلایان به ویروس کرونا است.

پرستاران با آرامش و روحیه قوی خود به صورت شبانه روزی از این بیماران مراقبت می‌کنند و با خدمتگزاری به آنان باعث دلگرمی می‌شوند. منبع: میزان
265 256