بیمارستان موقتی که چین در شهر ووهان، مرکز شیوع ویروس کرونا ساخته بود، رسما به کار خود پایان داد و ضد عفونی و استریل شد. تمامی بیماران از این بیمارستان موقت که در شهر ووهان در استان هوبئی چین ساخته شده بود، مرخص شده و یا بعد از ظهر دیروز به بیمارستانی دیگر منتقل شدند. خبرگزاری شینهوا همچنین اعلام کرد تمامی کارها در این بیمارستان موقت صبح امروز، یکشنبه پس از انجام اقدامات پاکسازی و ضدعفونی، رسما به پایان رسید.

256263