شهردار سنندج از عملیات نصب پیکره یادبود ایثار و مقاومت مردم کردستان در دامنه پارک جنگلی آبیدر این شهر خبر داد. این پیکره در پنج قطعه و بطول ۱۵ متر، ۳۰ تُن وزن دارد و پس از پایان عملیان نصب با سن پلاس و رنگ اوپوکسی عملیات رنگ‌آمیزی آن انجام خواهد شد ضمن اینکه پس از آن، اجرای محوطه‌سازی، زیباسازی و نورپردازی محل نیز انجام می‌شود.

261 256