به منظور کنترل کروناویروس در استان مرکزی، راه‌های ورودی و ترمینال‌های اراک غربالگری می‌شوند و در همین راستا استاندار مرکزی یکشنبه ۱۸ اسفند قرنطینه کردن شهر و استان مرکزی را امری نشدنی خواند ولی تاکید کرد که کلیه اماکن گردشگری و اقامتی عمومی و خصوصی در ایام نوروز میزبان هیچ مسافری نخواهند بود. منبع: ایسنا

265 256