سایت العربیه، وابسته به عربستان سعودی در ادامه اقدامات ضدایرانی خود و با هدف بحرانی نشان دادن وضعیت در ایران نوشت: «آنچه کرونا تاکنون با ایران کرده: خیابان‌هایی مملو از جنازه»!

256263

بلیط هواپیما