تصویری از سکانس سریال پایتخت و دوچرخه سواری بهبود فریبا به همراه پسرش در این سریال را مشاهده می‌کنید. عکس: مهدی حیدری

256 256