اینجا جایی است که جانوران دریایی فروخته می‌شد وبا مرکز کنترل و پیشگیری بیماری CDC ووهان {جایی که ادعا شده کروناویروس در آنجا ساخته شده} تنها 700 متر فاصله دارد. عکس دو روز پیش گرفته شده و نشان می‌دهد همچنان بسته است.

256 256

برچسب‌ها