پس از پایان تعطیلات نوروزی و شروع رسمی اداره‌ها و مشاغل، در این روزهای کرونایی و قرنطینه دوباره شاهد ترافیک ماشین‌ها و شلوغی مترو بودیم.

256 256