این روزها با شیوع ویروس کرونا و فوتی های این ویروس ،ساختمان عروجیان آرامستان بهشت زهرا(س)تهران محل غسل متوفیان مبتلا به کرونا است.در ساختمان عروجیان با شروع روز و انتقال اموات به این مکان تغسیل،تکفین و نماز میت با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می شود.

256263