جدا از گمانه زنی ها در مورد منشا بیماری کرونا (COVID-۱۹) و راه های درمان آن ، همه گیری آن موجب ایجاد مشکلات فراوانی از جمله بهداشت و سلامت ، اقتصاد و ... را برای تمام کشورها بوجود آورد. محققان ، پزشکان و حتی سیاستمداران بهترین روش برای مقابله با این ویروس تا یافتن راه قطعی درمان را در قرنطینه خانگی دیدند. از این رو جهان تصاویری از نقاط مختلف را به خود دیده که تاکنون تجربه مشاهده آن را نداشته است.منبع: تسنیم

256263