پوستر جدید حساب توییتر سردار قاسم سلیمانی از تعبیر جالب رهبر انقلاب درباره حاج قاسم را ببینید. منبع: ایسنا

265 256