سد شهید رجایی در فاصله ۴۵ کیلومتری شهر ساری واقع شده است. آب پشت این سد در سال گذشته برای پنجمین بار در عمر بیست و چهار ساله خود سرریز شد، در بهار امسال نیز به لطف بارش‌های فراوان بار دیگر آب سد سر ریز شد و این رویداد سالی پرآب و پرنعمت را نوید می‌دهد. منبع: میزان

264 256