ویروس کرونا به راحتی از طریق دهان،چشم و بینی منتقل می‌شود.دندانپزشکی در دوره کرونا جز یکی از خطرناک ترین مشاغل است و باید برای رفتن به دندانپزشکی نکات بهداشتی را رعایت نمود.

۴۱۲۶۳