نخستین تصاویر از موشک های حاج قاسم و ابومهدی که امروز در مراسم بهره برداری از چند طرح بزرگ دفاعی از آن ها رونمایی شد. موشک بالستیک شهید حاج قاسم و موشک کروز شهید ابومهدی جزو دستاوردهای جدید وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران است. برد موشک حاج قاسم ۱۴۰۰ کیلومتر اعلام شد. برد موشک ابومهدی ۱۰۰۰ کیلومتر است.

256 256