سال گذشته در چنین شبی، آخرین حضور سردار سلیمانی در مراسم عزاداری در بیت رهبری .منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

265 41