ناو نیمیتز ۲۸ شهریور ماه وارد آبهای خلیج فارس شد و از بدو ورود به منطقه توسط پهپادی نیروی دریایی سپاه رصد و رهگیری شد. منبع: تسنیم

266 256