پیکر شهید مدافع حرم محمد بلباسی پس از سالها پیدا شد و روز گذشته به خانواده آن مرحوم تحویل داده شد. دست نوشته همسر آن شهید بزرگوار را بر روی تابوت همسرش مشاهده می کنید. منبع: خبرفوری

۲۵۶۲۶۳