در ۱۴ آبان ۱۳۶۷ نخستین دانشگاه هوایی کشور با حضور حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت کشور افتتاح شد. دانشگاه هوایی شهید ستاری به ابتکار نیروی‌ هوایی ‌ارتش‌ جمهوری اسلامی ایران بویژه فرمانده وقت آن سرلشکر منصور ستاری بنیان گذاشته شد. منبع: ایرنا

263 262