شاید مهم‌ترین و پرآوازه‌ترین تسلیحات نظامی ایران را به توان موشک‌های بالستیک دانست. در این گزارش به موشک‌های بالستیکی می‌پردازیم که در دوران تحریم تسلیحاتی توسط ایران تولید، رونمایی و عملیاتی شده‌اند. منبع: خبرگزاری دانشجو

266 262