تصاویری از تجمع دانشجویان هم‌اکنون در مقابل شورای عالی امنیت ملی با مطالبه انتقام سخت و واقعی از عاملان ترور شهید فخری‌زاد را ببینید. منبع: اخبار دانشگاه

265 262