تصاویری از تبلیغات رهبر انقلاب برای انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۶۰ و ۶۴ را ببینید. منبع: ساعدنیوز

۲۶۵ ۳۳