شمارش معکوس برای انتخابات شورای شهر آغاز شده. کمتر از 6 روز دیگر تا حضور مردم پای صندوق های رای. انتخاباتی که البته این روزها تحت تاثیر تب و تاب مناظره های انتخابات ریاست جمهوری، قرار گرفته است.

امید سلیمی بنی: مردان و زنان مشهوری برای شورای چهارم پایتخت، اسبها را زین کرده اند. همچنین دست کم 30 ائتلاف و لیست برای آنها اعلام شده. شاید تعداد اندکی که در جدول زیر، به خاطر کمبود جا آمده، مشتی نمونه خروار باشد، زیرا 1785 نامزد در شورای شهر تهران، اعلام حضور کرده اند ولی تنها 31 نفر از آنها به شورای چهارم پایتخت وارد خواهند شد. 

به نظر می رسد از بین 1785 داوطلبی که قرار است در رقابتهای شورای چهارم تهران شرکت کنند، تا این لحظه دست کم پنجاه لیست بیرون آمده است. نکته جالب توجه این است که خط کشی سیاسی بین نامزدهایی که به میدان رقابتها آمده اند، روز به روز کمتر می شود. زیرا در آش درهمجوش رقابتهای شورای شهر، با استفاده از فضای مجازی که این روزها در اختیار هر کسی است، به قدری شور شده که در هر وبسایتی ردپای ائتلاف و نامهای شبیه به هم دیده می شود. با این حال، به نظر می رسد سه دیدگاه در ارائه لیست از سوی نامزدهای شورای چهارم، داخل بوده است. لیستهای منسوب به گروه های سیاسی، لیست های تخصصی و لیست های بی هویت خلق الساعه. دیدگاه اول، سیاسیونی هستند که برای شورا خیز برداشته اند. آنها شامل اصولگرایان، اصلاح طلبان و طرفداران دولت هستند.
دیدگاه دوم، ائتلاف هایی با چهره های تخصصی بسته شده است و در این لیست های ائتلافی، بیشتر چهره هایی دیده می شوند که خود را به عنوان متخصصان در رشته های مختلف از جمله عمران، شهرسازی و مانند آن، معرفی کرده اند. ائتلاف اصلی این گروه، قرار بود با حضور محسن هاشمی، مدیرعامل سابق مترو تعیین شود، ولی چون او رد صلاحیت شده، به نیابت از او، احمد دنیا مالی، معاون سابق شهردار تهران، عهده دار سرلیست این ائتلاف شده است. "ائتلاف متخصصان مدیران شهری" بیشتر با دیدگاهی اصلاح طلبانه بسته شده، ولی برخی چهره های باسابقه در شهرداری دوران قالیباف نیز در آن حضور دارند. در انتخابات امسال شوراها به نظر می رسد در بلبشوی تبلیغات 1785 نفری، برخی لیستها نیز اعلام شده که در آنها سعی کرده اند با اعلام نام برخی چهره ها، برای خود، نام و اعتباری کسب کنند و در لابه لای این اسامی، نام برخی چهره های گمنام را نیز بُر بزنند. ائتلافهای گمنامی که در حد یکی دو خبر در این خبرگزاری و آن خبرگزاری آمده و مشخص نیست از کجا تغذیه می شوند.

در جدول زیر، نام و سوابق برخی از چهره های مشهور داوطلب در شورای چهارم به همراه ائتلافهایی که از این افراد حمایت کرده اند، آمده است؛

نام

تخصص

موضع

خلاصه سوابق

ائتلافهای حامی

ملاحظات

پروین احمدی نژاد

-

اصولگرا

عضویت در شورای سوم، 

ائتلاف در امتداد مهر در آرزوی بهار

نزدیک به احمدی نژاد

مرتضی طلایی

برنامه ریزی فرهنگی، نظامی

اصولگرا

عضو شورای سوم، فرماندهی پلیس

مجمع معتمدین محلات شهر تهران، ائتلاف پیشرفت و عدالت، ائتلاف کمپین دوستداران محیط زیست تهران،  ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، ائتلاف مدیران جهادی، ائتلاف بزرگ اصولگرایان، ائتلاف شهر امید،

هوادار قالیباف

حسن بیادی

شهرسازی

اصولگرا

عضویت در شورای سوم

ائتلاف جبهه متحد کارگران ایران اسلامی، ائتلاف شورای مردم،

نزدیک به چمران

معصومه آباد

بهداشت و سلامت

اصولگرا

عضو شورای سوم

مجمع معتمدین محلات شهر تهران، ائتلاف پیشرفت و عدالت،

ائتلاف کمپین دوستداران محیط زیست تهران، ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، ائتلاف مجمع تشکلهای شاهد و ایثارگر، ائتلاف بزرگ اصولگرایان، ائتلاف شهر امید، 

هوادار قالیباف

عبدالمقیم ناصحی

حوزوی معادل ارشد

اصولگرا

عضویت علی البدل در شورای سوم، مشاور قالیباف

مجمع معتمدین محلات شهر تهران، ائتلاف پیشرفت و عدالت،

ائتلاف کمپین دوستداران محیط زیست تهران، ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، ائتلاف مدیران جهادی، ائتلاف جبهه مردمی حزب الله، ائتلاف بزرگ اصولگرایان، ائتلاف شهر امید،

هوادار قالیباف

محسن پیرهادی

کارشناس ارشد روابط بین الملل

اصولگرا

معاونت شهرداری

مجمع معتمدین محلات شهر تهران، ائتلاف پیشرفت و عدالت،

ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، ائتلاف مدیران جهادی، ائتلاف بزرگ اصولگرایان، ائتلاف شهر امید،

هوادار قالیباف

علیرضا دبیر

ورزشکار، دکترای مدیریت

نزدیک به قالیباف

عضو شورای سوم، قهرمان کشتی جهان

مجمع معتمدین محلات شهر تهران، ائتلاف پیشرفت و عدالت، ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، ائتلاف مدیران جهادی، ائتلاف بزرگ اصولگرایان، ائتلاف شهر امید،

-

پرویز سروری

علوم دفاعی

اصولگرا

نمایندگی مجلس، نظامی

مجمع معتمدین محلات شهر تهران، ائتلاف پیشرفت و عدالت، ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، ائتلاف مدیران جهادی، ائتلاف بزرگ اصولگرایان، ائتلاف شهر امید،

-

مناف هاشمی

مدیریت برنامه ریزی

اصولگرا

معاونت شهرداری

مجمع معتمدین محلات شهر تهران، پیشرفت و عدالت، ائتلاف توسعه پایدار، ائتلاف کمپین دوستداران محیط زیست تهران، ائتلاف مدیران جهادی، ائتلاف جبهه متحد کارگران ایران اسلامی، ائتلاف متخصصان مدیران شهری، ائتلاف شهر امید،

هوادار قالیباف

احمد دنیامالی

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اصلاح طلب

معاونت وزیر-معاونت شهرداری- رئیس فدارسیون ورزشی

ائتلاف متخصصان مدیران شهری، مجمع معتمدین محلات شهر تهران، جبهه صدای ملت، شورای هماهنگی اصلاح طلبان، پیشرفت و عدالت، ائتلاف مدیران جهادی، ائتلاف نخبگان (موج امید و نشاط)،

-

حسن غفوری‌فرد

دکترای فیزیک هسته ای

اصولگرا-موتلفه

وزارت، نمایندگی مجلس-مدیریت ورزشی

ائتلاف پیروان خط امام و رهبری، جبهه صدای ملت، ائتلاف جهادگران نوسازی، 

-

اسدالله عسگراولادی

اقتصادی

اصولگرا-نزدیک به موتلفه

فعالیت در اتاق بازرگانی

ائتلاف پیروان خط امام و رهبری، جبهه صدای ملت، 

-

عباس شیبانی

سلامت

اصولگرا

نمایندگی مجلس، وزارت، عضویت در شورا

ائتلاف پیروان خط امام و رهبری، جبهه صدای ملت، پیشرفت و عدالت، ائتلاف بزرگ اصولگرایان، ائتلاف شهر امید

-

فرحناز قندفروش

کارشناس ادبیات

اصولگرا-نزدیک به دولت

فعالیت در سمن ها- فعالیت در حوزه مد و لباس

ائتلاف پیروان خط امام و رهبری، ائتلاف مجمع تشکلهای شاهد و ایثارگر

-

وحید نوروزی 

دانشجوی دکترای محیط زیست

اصولگرا

مدیریت کنترل کیفیت هوا، 

جبهه صدای ملت، پیشرفت و عدالت، ائتلاف کمپین دوستداران محیط زیست تهران، ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، ائتلاف مدیران جهادی، ائتلاف بزرگ اصولگرایان، ائتلاف شورای مردم، ائتلاف شهر امید

هوادار قالیباف

رضا مقدسی

ارتباطات

اصولگرا

مدیریت در رسانه های مختلف

جبهه صدای ملت، پیشرفت و عدالت، ائتلاف بزرگ اصولگرایان، ائتلاف شهر امید

منتقد احمدی نژاد

عبدالحسین مختاباد

هنر

نزدیک به اصلاح طلبان 

مدیریت فرهنگی

جبهه صدای ملت، ائتلاف باران، شورای هماهنگی اصلاح طلبان، ائتلاف متخصصان مدیران شهری

خواننده

علیرضا دهقانی

ورزشی

-

نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه ایذه و باغملک

ائتلاف جنبش سیب، ائتلاف نخبگان (موج امید و نشاط)

مجری اخبار ورزشی

ابراهیم اصغرزاده

علوم سیاسی

اصلاح طلب

نمایندگی مجلس، عضویت در شورای اول تهران

ائتلاف باران

تئوریسین بخشی از اصلاحات

محمد حقانی

شهرسازی

اصلاح طلب

معاونت شهردار چند کلانشهر از جمله تهران

ائتلاف متخصصان مدیران شهری، ائتلاف باران، شورای هماهنگی اصلاح طلبان، ائتلاف کمپین دوستداران محیط زیست تهران، ائتلاف جهادگران نوسازی

نزدیک به کرباسچی

مسعود سلطانی فر

برنامه ریزی توسعه

اصلاح طلب

استانداری و معاونت استانداری

ائتلاف باران، شورای هماهنگی اصلاح طلبان، ائتلاف متخصصان مدیران شهری

نزدیک به کرباسچی

حسین کلخورانی

دکترای مدیریت تولید صنعتی

اصولگرا

معاونت شهردار تهران

پیشرفت و عدالت، ائتلاف کمپین دوستداران محیط زیست تهران، ائتلاف مدیران جهادی، ائتلاف بزرگ اصولگرایان، ائتلاف شهر امید

هوادار قالیباف

رسول خادم

دانشجوی دکترای جامعه شناسی

اصولگرا

عضویت در شورای سوم تهران، قهرمان کشتی جهان

پیشرفت و عدالت، ائتلاف توسعه پایدار، ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، ائتلاف مدیران جهادی، ائتلاف شهر امید

مدیر فنی تیم ملی کشتی

مهدی چمران

معماری

اصولگرا

رئیس دو دوره شورا، رئیس شورای عالی استانها

پیشرفت و عدالت، ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، ائتلاف مدیران جهادی، ائتلاف بزرگ اصولگرایان، ائتلاف شهر امید

رابطه او با احمدی نژاد و قالیباف همچنان مبهم است

علیرضا علی احمدی

دکترای مدیریت تولید

اصولگرا

وزارت، ریاست دانشگاه

پیشرفت و عدالت، ائتلاف جهادگران نوسازی، ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، ائتلاف مدیران جهادی، ائتلاف بزرگ اصولگرایان، ائتلاف شهر امید

نزدیک به قالیباف و احمدی نژاد

حبیب کاشانی

حقوق

اصولگرا

عضویت در شورا، عضویت در خبرگان قانون اساسی، 

پیشرفت و عدالت، ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، ائتلاف مدیران جهادی، ائتلاف شهر امید

محمد ودود حیدری

پزشک عمومی

اصولگرا

فعال رسانه ای، نظامی

پیشرفت و عدالت، ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، ائتلاف مدیران جهادی، ائتلاف شهر امید

احمد مسجد جامعی

جغرافیا

اصلاح طلب

وزارت، عضویت در شورا، نمایندگی مجلس

سرلیست شورای هماهنگی اصلاح طلبان، ائتلاف توسعه پایدار، ائتلاف نخبگان (موج امید و نشاط)

محمد علی آبادی

راه و ساختمان و معماری

اصولگرا

سرپرستی وزارت، ریاست کمیته المپیک، معاونت رییس جمهور

ائتلاف جهادگران نوسازی، ائتلاف جبهه مردمی حزب الله، ائتلاف نخبگان (موج امید و نشاط)

نزدیک به احمدی نژاد

رضا تقی پور

دکترای مدیریت

اصولگرا

وزارت، ریاست سازمان هوا و فضا، مدیریت عامل مخابرات،

ائتلاف جهادگران نوسازی، ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، ائتلاف شهر امید

نزدیک به احمدی نژاد، 

هادی ساعی

ورزشی

-

عضویت در شورای سوم، قهرمان تکواندوی جهان

ائتلاف جهادگران نوسازی، ائتلاف جبهه متحد کارگران ایران اسلامی

-

آرش میر اسماعیلی

ورزشی

-

قهرمان جودو

ائتلاف جهادگران نوسازی

-

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

اقتصاد

اصولگرا

ریاست سازمان خصوصی سازی

ائتلاف جهادگران نوسازی

-

رحمت الله حافظی

بهداشت و درمان

اصولگرا

ریاست بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی

ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، ائتلاف مجمع تشکلهای شاهد و ایثارگر، ائتلاف جبهه متحد کارگران ایران اسلامی

-

حسین رضازاده

ورزشی

-

قهرمان وزنه برداری

ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت

-

خسرو دانشجو

معماری و شهرسازی

اصولگرا

عضویت در شورای سوم، ریاست دانشگاه 

ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت

-

غلامرضا انصاری

-

اصلاح طلب

نمایندگی مجلس، معاونت رئیس جمهور، ریاست بهزیستی

شورای هماهنگی اصلاح طلبان

-

عبدالرضا شیخ الاسلامی

دکترای عمران

اصولگرا

وزارت، 

ائتلاف در امتداد مهر در آرزوی بهار، ائتلاف جبهه متحد کارگران ایران اسلامی، 

نزدیک به احمدی نژاد

علی ذبیحی

بهداشت و درمان

اصولگرا

مدیریت عاملی تامین اجتماعی

ائتلاف در امتداد مهر در آرزوی بهار،

نزدیک به احمدی نژاد

۴۵۴۵

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =