معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش‌نویس نظام رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران را برای دریافت نظر اصحاب رسانه منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی این شیوه از سوی کارگروه «توسعه مطبوعات» و با هدف ارتقای کیفی مطبوعات و ارزش گذاری حرفه ای بین رسانه ها تهیه شده است، ابتدا به صورت پیش نویس، منتشر می شود تا پس از دریافت نظر اصحاب رسانه، اصلاح و تکمیل شود و مورد استفاده قرارگیرد.

برای ارزیابی کیفی و رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران، نظام حاضر  به اجرا گذاشته می‌شود:

1) کارگروهی هفت نفره‌‌متشکل از اشخاص زیر، مسئولیت رتبه‌بندی روزنامه‌های کشور را به عهده خواهند گرفت:

1- دو نفر (یک سردبیر و یک کارشناس) به انتخاب کارگروه "توسعه مطبوعات"

2- یک نفر از استادان علوم ارتباطات به انتخاب شورای پژوهشی "مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها"

3- یک نفر از پیشکسوتان روزنامه‌نگاری به انتخاب مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی (با شکل گیری قانونی انجمنی با این موضوع، انتخاب توسط آن انجمن صورت می گیرد.)

4- یک نفر از مدیران مسئول روزنامه‌های خصوصی کشور با انتخاب انجمن صنفی روزنامه‌های غیر دولتی

5-ی ک نفر از مدیران مسئول روزنامه‌های غیرخصوصی کشور با انتخاب اکثریت مدیران مسئول روزنامه‌های یاد شده (دعوت و تقاضای نماینده توسط اداره کل مطبوعات داخلی  انجام می گیرد)

6- یک نفر از برگزیدگان آخرین دوره جشنواره مطبوعات در یکی از رشته‌های خبر، تیتر، مصاحبه و یا گزارش به انتخاب دبیر جشنواره

 

2) کارگروه یاد شده برحسب مورد  از نهاد‌های صنفی و و یا دولتی و غیرآن کمک کارشناسی دریافت خواهد کرد.

3) این ارزیابی و رتبه‌بندی بر اساس جدول امتیازات پیوست، (حداکثر 100 امتیاز) یک بار در سال انجام خواهد شد.

4) نتایج رتبه بندی برای هر سال در اسفندماه سال پیش از آن انجام و نتایج آن تا پیش از پایان سال منتشر می شود و در شهریورماه نیز بازنگری و منتشر خواهد شد) اولین نوبت رتبه بندی استثنائآ در شهریورماه 1393 انجام می گیرد.

5) آنجا که شاخص های پیوست عمدتآ برای روزنامه ها کاربرد دارد صرفآ روزنامه ها ارزیابی می شوند.

6) دریران روزنامه های علاقمند به رتبه بندی، امتیازات را برای روزنامه خود به تفکیک در قالب جدول حاضر تکمیل و ارائه

می کنند. سپس جداول ارائه شده توسط کارگروه یادشده، مورد بازبینی قرار می گیرد و نتایج ارزیابی ها منتشر خواهد شد.

7) ضریب کیفی روزنامه ها (در دستورالعمل های یارانه مطبوعات و آگهی های دولتی) منبعد از این ارزیابی، اخذ می شود.

 

 

 

جدول شاخص ها، مرجع تشخیص و شیوه محاسبه

شاخص

مرجع تشخیص

دامنه امتیاز

ضریب

نحوه محاسبه

شاخصهای مربوط به محتوای نشریه  (35 امتیاز)

  

 

 

1

تعداد تیتر اول اختصاصی

کارگروه رتبه بندی

0 تا 4

هر تیتر اول یک امتیاز (منظور تولید اختصاصی است نه ادبیات اختصاصی و خبر اقتباسی یا تلفیقی)

شمارش و ارزیابی در شش روز از شش ماه متوالی در دوره مورد بررسی

2

تعداد یادداشت اختصاصی

کارگروه رتبه بندی

0 تا 3

هر یادداشت  نیم امتیاز

شمارش و ارزیابی در شش روز از شش ماه متوالی در دوره مورد بررسی

3

انتشار مستمر سرمقاله

کارگروه رتبه بندی

0 تا 3

هر سرمقاله یک امتیاز

شمارش و ارزیابی در شش روز از شش ماه متوالی در دوره مورد بررسی

4

تعداد اینفوگرافیک اختصاصی

کارگروه رتبه بندی

0 تا 2

هر مورد  نیم امتیاز

شمارش و ارزیابی در شش روز از شش ماه متوالی در دوره مورد بررسی

5

گزارش های اختصاصی

کارگروه رتبه بندی

0 تا 2

هر گزارش یا تحلیل نیم امتیاز

شمارش و ارزیابی در شش روز از شش ماه متوالی در دوره مورد بررسی

6

کاریکاتور و طنز اختصاصی

کارگروه رتبه بندی

0 تا 2

هر مورد  نیم امتیاز

شمارش و ارزیابی در شش روز از شش ماه متوالی در دوره مورد بررسی

 

7

تعداد عکس اختصاصی در صفحه اول (عکس  اصلی)

کارگروه رتبه بندی با کمک             انجمن های صنفی ذیربط

0 تا 3

انتشار هر عکس صفحه اول نیم امتیاز

شمارش و ارزیابی در شش روز از شش ماه متوالی در دوره مورد بررسی

8

تعداد مصاحبه اختصاصی

کارگروه رتبه بندی

0 تا 3

هر مصاحبه اختصاصی نیم امتیاز

شمارش و ارزیابی در شش روز از شش ماه متوالی در دوره مورد بررسی

9

تعداد خبر یا گزارش دریافتی از شهرستانها

اداره کل مطبوعات داخلی

0 تا 1

هر خبر یا گزارش مشروح نیم امتیاز

شمارش و ارزیابی در شش روز از شش ماه متوالی در دوره مورد بررسی

10

رعایت قواعد قانونی

اداره کل مطبوعات داخلی

0 تا 1

انطباق کامل با پروانه انتشار نشریه و رعایت تکالیف  قانونی بویژه ماده 18، ماده 21 و ماده 32 قانو مطبوعات

شمارش و ارزیابی در شش روز از شش هفته متوالی در دوره مورد بررسی

11

فعالیت با شناسنامه روشن و شفاف

کارگروه رتبه بندی

0 تا 2

انتشار نام ها و دسترسی کامل به پدیدآورندگان

ارزیابی در شش روز از شش ماه متوالی در دوره مورد بررسی

12

میزان پاسداشت زبان فارسی

کارگروه رتبه بندی با کمک فرهنگستان زبان و ادب فارسی

0 تا 2

استعلام از فرهنگستان زبان و ادب فارسی

شمارش و ارزیابی در شش روز از شش ماه متوالی در دوره مورد بررسی

13

وجود رسم الخط واحد

کارگروه رتبه بندی با کمک فرهنگستان زبان و ادب فارسی

0 تا 1

 

ارزیابی در شش روز از شش ماه متوالی در دوره مورد بررسی

14

تعداد نقل و نقد مطلب در رسانه های معتبر

ارائه مستندات

0 تا 2

هر نقل و یا نقد در ده روزنامه یا سایت خبری برتر، یک امتیاز

(روزنامه های برتر براساس این طرح ها و طرح رتبه بندی رسانه های فضای مجازی)

ارزیابی در شش روز از شش ماه متوالی در دوره مورد بررسی

15

نسبت آگهی به محتوا

کارگروه رتبه بندی

0 تا 2

بین 20 تا 35 درصد = دو امتیاز

20 تا 30 و 35 تا 40 درصد= یک امتیاز

بالاتر و پائین تر = بدون امتیاز

شمارش و ارزیابی در شش روز از شش هفته متوالی در دوره مورد بررسی

30 تا 40 درصد= حداکثر امتیاز

به ازای هر 5 درصد انحراف نیم نمره کسر شود

16

برخورداری از ماکت

کارگروه رتبه بندی

0 تا 2

تعاریف مشخص از صفحات، ستون ها و گرافیک

ارزیابی در شش روز از شش هفته متوالی در دوره مورد بررسی

شاخص های مربوط به چاپ (20 امتیاز)

  

 

17

تعداد صفحه

اداره کل مطبوعات داخلی

0 تا 3

هر چهار صفحه نیم امتیاز

بر اساس آمار اداره اعلام وصول

12 ص= 0.5 ، به ازای هر 8 صفحه مازاد = 0.5 امتیاز

18

تعداد نقاط چاپ همزمان در استانهای مختلف

اداره کل مطبوعات داخلی

0 تا 2

هر نقطه چاپ نیم امتیاز

بر اساس آمار اداره اعلام وصول

19

چاپ و کاغذ مناسب

کارگروه

0 تا 2

 

تشخیص کارشناسان اداره کل

20

تیراژ

اداره کل مطبوعات داخلی

0 تا 13

 

از تیراژ 5000 نسخه تا تیراژ 50000 هر 5000 نسخه 0.4 امتیاز و از تیراژ 50000 نسخه به بالا برای هر 10000 نسخه بیشتر، 0.1 امتیاز در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

بر اساس گزارش اداره کل مطبوعات داخلی (میانگین شش ماهه منتهی به ارزشیابی)

شاخص های مربوط به فن آوری(10 امتیاز)

  

 

1

سایت اینترنتی

تشخیص کارگروه

0 تا 3

آفلاین( انتشار همه مطالب روزنامه، یک نوبت در روز) اعم از html یا PDF = 1 امتیاز

آنلاین= 2 یا 3 امتیاز (به میزان حرفه ای بودن)

 

2

اپلیکیشن های تلفن همراه

تشخیص کارگروه

0 تا 2

هر سیستم عامل یک امتیاز

 

3

فروش اینترنتی

تشخیص کارگروه

0 تا 1

اعم از اشتراک  یا فروش نسخه آنلاین و یا تک نسخه ای (پی دی اف)

 

4

اطلاع رسانی پیامکی مستمر

تشخیص کارگروه

0 تا 1

اطلاع رسانی روزانه با پیامک اعم از رایگان و یا اشتراک

ارزیابی در یک روز معین با تشخیص کارگروه

5

نوآوری های جدید

تشخیص کارگروه

0 تا 3

اظهارنامه ناشر و تشخیص کارگروه

ارزیابی متناسب با فن آوری عرضه شده

شاخص های مربوط به توزیع (10 امتیاز)

  

 

1

زمان وصول به شهرستان ها و مرکز استان ها

گزارش ادارات کل ارشاد

0 تا 2

تا پیش از 7 صبح یک امتیاز، تا پیش از 9 صبح 2 امتیاز

گزارش کارگروه صنفی و ارشاد شهرستان های هدف

2

گستره توزیع در سطح کشور

     "          "

0 تا 3

پوشش مرکز استان و شهرهای بزرگ  1  امتیاز، پوشش شهرهای کوچک 1 تا 2 امتیاز

گزارش کارگروه صنفی و ارشاد همه استان ها

3

نسبت مشترکان به تیراژ

اداره کل مطبوعات داخلی

0 تا 2

به ازای هر یک درصد از کل شمارگان یک دهم امتیاز (20 درصد برابر با 2 امتیاز)

اظهارنامه ناشر به همراه مستندات قانع کننده

4

داشتن شبکه توزیع مویرگی

کارگروه رتبه بندی

0 تا 2

 

اظهارنامه ناشر به همراه مستندات قانع کننده

5

تنوع مراکز فروش

کارگروه رتبه بندی

0 تا 1

تشخیص کارگروه

اظهارنامه ناشر به همراه مستندات قانع کننده

شاخص های مربوط به ارزشیابی بنگاه (22 امتیاز)

  

 

 

1

انتشار رسمی آیین نامه اخلاق حرفه ای

در سایت روزنامه کارگروه

0 تا 1

 

 

2

تعداد افراد مشمول بیمه تأمین اجتماعی

اداره کل مطبوعات داخلی

0 تا 5

از 20 نفر به بالا به ازای هر 10 نفر، نیم امتیاز

بر مبنای فهرست ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی

3

سابقه کار کارکنان درآن رسانه

اداره کل مطبوعات داخلی

0 تا 2

میانگین 5 سال= صفر، هر 5 سال= یک امتیاز

فهرست بیمه+ قراردادهای حق التحریرو...

4

آموزش های حرفه ای و مستمر

کارگروه رتبه بندی با کمک دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

0 تا 3

برگزاری هر دوره یک امتیاز بر اساس قرارداد برگزاری دوره همراه گواهی نامه های شرکت کنندگان

گزارش ناشر+ تطبیق با فهرست مؤسسات معتبر

5

میانگین تحصیلات کارکنان

کارگروه رتبه بندی

0 تا2

کاردانی و بالاتر برابر 0.5، کارشناسی و بالاتر برابر 1و کارشناسی ارشد و بالاتر برابر 2 امتیاز

گزارش ناشر + تطبیق با فهرست کارکنان

6

تناسب تحصیلات تحریریه با             روزنامه نگاری

کارگروه رتبه بندی

0 تا 1

30 درصد و بالاتر 0.5 امتیاز، پنجاه درصد و بالاتر 1 امتیاز

گزارش ناشر+ تطبیق با کارگروه رتبه بندی

7

عضویت رسانه در تشکل های صنفی مدیریتی

شورای تشکل های صنفی مدیریتی

0 تا 1

 

اظهارنامه ناشر+ ارزیابی شورا

8

داشتن دفتر کار مناسب

اداره کل مطبوعات داخلی

0 تا 1

 

ارزیابی کارشناسان مطبوعات داخلی

9

داشتن دفاتر قانونی مالی

اداره کل مطبوعات داخلی

0 تا 2

دفتر روزانه و دفتر کل پلمپ شده برای اشخاص حقیقی یک امتیاز و اشخاص حقوقی دو امتیاز

گزارش اداره کل مطبوعات داخلی

10

داشتن گواهی نامه های مدیریت کیفیت

اداره کل مطبوعات داخلی

0 تا 1

 

اظهارنامه ناشر+ ارزیابی مؤسسات صادرکننده گواهی

11

تعداد نشریات در یک بنگاه

(صاحب امتیازواحد)

کارگروه رتبه بندی

0 تا 3

هر روزنامه 1 امتیاز، هفته نامه، نیم امتیاز، سایر0.25 امتیاز (مشروط به کسب امتیاز کیفی 1.2)

 

 

 

شاخص های عمومی سرآمدی و نوآوری 3 امتیاز

  

 

 

شاخص تعریف نشده در سطرهای پیشین

کارگروه رتبه بندی

0 تا 3

ویژگی های منحصر به فرد و یا شاخص های شناسنایی نشده و اختصاصی واجد ارزش رسانه ای

اظهار توسط ناشر

[1] انتخاب روزهای مورد بررسی طوری انجام خواهد شد که حتماً همه روزهای هفته (شنبه، یک شنبه و ...) و 6 ماه منتهی به ارزیابی، در بررسی ها قرار بگیرد. این روزها توسط اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی اعلام می شود و برای همه روزنامه ها، یکسان خواهد بود.

 

5757

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • رضا A1 ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
    12 1
    بعيد نيست كيهان اول بشه :
بلیط هواپیما