"سایمون بک" هنرمندی است که توانسته نام خود را به عنوان اولین و مشهورترین هنرمند برفی دنیا به ثبت برساند.

 

به گزارش توریسم آنلاین، سایمون برای انجام هنر برفی خود فقط بر روی برف راه می رود که البته برای هر طرح ممکن است که 5 تا 10 ساعت و یا حتی کل روز را راه رفته تا طرح برفی اش را به پایان برساند.

سایمون بک در زمینه ای برفی سردترین شهر جهان "یاکوتسک" واقع در شرق "سیبری" طرح های برفی زیبایی را بوجود آورده است.

او چندین سال است که این کار انجام می دهد و هر سال طرح های زیبایش را منتشر می کند که  مجموعه ای از کارهای قدیم و جدید او را مشاهده می کنید.

17282